Zandfiltratie: Partners gezocht!


Nieuwe Projecten

De komende tijd willen we verschillende projecten gaan opzetten.
Benieuwd welke projecten dit zijn?


Lopende Projecten

Binnen Vitens zijn er al verschillende innovatieve projecten die momenteel lopen.
Benieuwd welke projecten dit zijn?


De 8 thema’s

Alle projecten beschreven op deze website vallen binnen een thema. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kernprocessen en
proces-overstijgende thema’s. Benieuwd welke thema’s dit zijn?

‘Samen met anderen kunnen we veel meer kansen benutten’

Wij staan voor betrouwbaar drinkwater. Op ieder moment van de dag en voor alle 5,6 miljoen klanten in ons verzorgingsgebied. We leveren niet alleen drinkwater aan de huidige generatie, maar zijn ook verantwoordelijk voor volgende generaties. Als drinkwaterbedrijf moeten en willen we daarom passend kunnen reageren op (onverwachte) ontwikkelingen in de samenleving, op de maatschappelijke uitdagingen waar we als land voor staan en op de veranderende behoeften van onze klanten. Omgaan met een weerbarstige toekomst vraagt om onderzoek en innovatie in alle afdelingen van onze organisatie. Dat kunnen we niet alleen, omdat de ambities groter zijn dan wij zelfstandig kunnen waarmaken. En we willen het niet alleen, omdat we samen met kennis- en onderwijsinstellingen, marktpartijen, technologieleveranciers en andere waterbedrijven veel meer kansen kunnen benutten. Alleen samen zijn we écht toekomstbestendig. Deze agenda geeft aan naar welke onderwerpen onze aandacht uitgaat met betrekking tot onderzoek en innovatie. Een uitnodiging aan iedereen die betrokken is bij het thema drinkwater om met ons mee te denken, en ons te helpen bij het waarmaken van onze ambities. Namens de directie van Vitens en alle thema-ambassadeurs,

Jelle Hannema
Voorzitter Directie Vitens

Rik Thijssen
Manager Business Development Vitens

Jan Gooijer
Innovatiemanager Vitens

Onze thema-ambassadeurs 

Ieder thema heeft zijn eigen ambassadeur. Benieuwd wie dit zijn?

Samen, betrouwbaar en toekomstbestendig

Dat zijn de kernwoorden voor onze ambitie. Wij vertellen u graag het hele verhaal.