Thema

Zuiveren

Drinkwater van topniveau leveren aan onze klanten op ieder moment van de dag. Dat is waar we naar streven. Passende zuivering (robuust én flexibel) is daarin een cruciaal onderdeel: we willen kunnen anticiperen op trends en ontwikkelingen in de waterkwaliteit en op ieder moment even betrouwbaar drinkwater leveren. Dat begint al bij de kwaliteit van grondwater. We streven naar minimale zuiveringsinspanning, zodat we niet meer grondstoffen en energie hoeven te verbruiken dan noodzakelijk. Dat vraagt om meer fundamentele kennis over zuiveringsprocessen.

Aanleiding voor meer onderzoek

IT en het proces van water maken
Met inzet van sensoren en rekenmodellen zijn we in de toekomst realtime op de hoogte van de kwaliteit en kwantiteit van water. Niet alleen gedurende het
zuiveringsproces, maar ook ervoor en erna. Daardoor wordt het mogelijk zuiveringsprocessen
op afstand te besturen (en te optimaliseren) en onderhoud aan installaties te voorspellen. Om het
proces te beheersen is meer inzicht in chemische, fysische en biologische processen in de zuivering noodzakelijk.

Vreemde stoffen
De kwaliteit van onze bronnen is de afgelopen jaren achteruitgegaan. Met verbeterde meettechnieken treffen we vaker en meer verschillende toxische
stoffen en organische microverontreinigingen aan. Dat is ook het vooruitzicht voor de toekomst. Ondanks dat we streven naar minimale zuiverings-inspanning, zijn geavanceerde zuiveringstechnieken noodzakelijk (te beginnen bij de bron), net als de kennis en inzichten om deze te kunnen toepassen.

Verduurzaming
Grondstofgebruik wordt teruggedrongen, CO2-uitstoot en energieverbruik gereduceerd en reststromen optimaal benut. Dat is de maatschappelijke opgave waar we als Vitens voor staan, en die ook geldt voor ons zuiveringsproces.
Bijvoorbeeld door het zoeken naar herbestemmingen van reststoffen als concentraat van membraanfiltraties voor brak grondwater, en het gebruik van klimaatneutrale grondstoffen in de
zuivering.

Werkpakketten

Thema Winnen heeft de volgende werkpaketten:

Zandfiltratie

Doel van dit werkpakket is kennis en modellen te ontwikkelen op het gebied van snelfilters die ijzer, ammonium en mangaan moeten verwijderen uit grondwater. Dit moet leiden tot onder andere heldere ontwerprichtlijnen, volledige procesbeheersing en een lagere belasting van het distributienet.

Procesbeheersing en zuivering

Doel van dit werkpakket is een autonoom bestuurd, beheerst en optimaal functionerend zuiveringsproces, dat in continue verbinding staat met de andere processtappen. Modellen, sensoren en data (uit het zuiveringsproces en het laboratorium) vormen hiervoor de basis. Daarnaast is meer kennis nodig van de biologische, chemische en fysische processen die in het zuiveringsproces plaatsvinden.

 

Veerkrachtig zuiveren

Doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van technieken en kennis om enerzijds ongewenste stoffen te verwijderen uit grondwater en anderzijds reststoffen te reduceren (of op hoogwaardige manier af te zetten). Doel is een zuiveringssysteem dat volledig circulair en duurzaam opereert én om kan gaan met een vervuilde bron.

Vragen, aanbevelingen of een advies
Thema-ambassadeur Abel Heinsbroek is
bereikbaar via
Abel.Heinsbroek@vitens.nl

Doelen van dit onderzoek
  • Betrouwbare en stabiele waterkwaliteit door geautomatiseerde, gestandaardiseerde en uniforme zuiveringsprocessen;
  • Een zuiveringsproces dat in staat is te anticiperen op externe invloeden ten aanzien van waterkwaliteit en -kwantiteit en het kunnen beantwoorden van complexe vragen hierover;
  • Zuiveringsprocessen verduurzamen en honderd procent hoogwaardige afzet van reststromen, inclusief concentraat;
  • Van ambachtelijk naar datagestuurd zuiveren.

 

Projecten binnen Zuiveren

Methaan: van afvalstof naar energiebron

Methaan: van afvalstof naar energiebron

''Hoe kunnen we het methaangas zo geconcentreerd mogelijk terugwinnen?''Achtergrond van project In een aantal van onze grondwaterbronnen treffen we opgelost methaan (CH4) aan, in concentraties van 1 tot ruim 40 mg per liter. Methaan is energiebron voor microbiologie...

Lees meer
Slimm Model Based Control 

Slimm Model Based Control 

Achtergrond van project Ontharding met pelletreactoren is een van de meest dynamische processen in de Vitens drinkwaterzuivering. Voor een stabiele werking van het onthardingsproces is een optimale sturing van de loogdosering en het pelletbed beheer cruciaal....

Lees meer
Brak Water 100% nuttig inzetbaar

Brak Water 100% nuttig inzetbaar

Achtergrond van projectNieuwe locaties voor het winnen van schoon zoet grondwater zijn niet onbeperkt beschikbaar. Brak grondwater, dat nog vrij is van antropogene invloeden, kan mogelijk uitkomst bieden. Randvoorwaarde bij deze toepassing is dat de oplossing...

Lees meer

Projecten binnen Zuiveren