Thema

Veilig en Gezond Drinkwater

Het leveren van kwalitatief goed drinkwater heeft voor Vitens de hoogste prioriteit. Onze klanten moeten er blind op kunnen vertrouwen dat het water uit hun kraan veilig en gezond is, nu en in de toekomst. Om dat te garanderen in een voortdurend veranderende omgeving en maatschappij zetten we sterk in op onderzoek en innovatie. We zijn er namelijk van overtuigd dat we alleen met nieuwe kennis en technieken goed en tijdig kunnen inspelen op de veranderende behoeften van onze klanten en de vele ontwikkelingen die van invloed zijn op onze drinkwaterproductie.

Aanleiding voor meer onderzoek

Waterkwaliteit van de bron
Met verbeterde meettechnieken signaleren we steeds vaker microverontreinigingen van het grondwater. We treffen bijvoorbeeld steeds vaker medicijnresten, pesticiden en andere vreemde stoffen aan in het opgepompte ruwe water, waarvan de gezondheidsrisico’s onvoldoende bekend zijn. Daarnaast signaleren we dat de invloed van oppervlaktewater in het grondwater groter wordt en dat activiteiten in de ondergrond (in het kader van energietransitie) toenemen. Hierdoor is de kwaliteit van de bron moeilijker te voorspellen en traditionele zuivering in de toekomst mogelijk niet voldoende om de gewenste drinkwaterkwaliteit te behouden.

Invloed van de zuivering
Bij een groot deel van onze productiebedrijven wordt het opgepompte water op traditionele wijze gezuiverd, bijvoorbeeld door beluchting en zandfiltratie. In lijn met de Europese Kaderrichtlijn Water en onze keuze voor grondwater streven we naar minimale zuiveringsinspanning, waarvan we optimaal willen begrijpen hoe deze invloed heeft op de waterkwaliteit.

Factoren in het leidingnet
Na de zuivering en gedurende de verblijftijd in het leidingnet, kan de kwaliteit van het drinkwater worden beïnvloed door chemische, fysische en biologische processen. Het leidingmateriaal (bijvoorbeeld polyethyleen) en (na)groei van micro-organismen kan de kwaliteit negatief beïnvloeden. Hierover is nog onvoldoende bekend.

Klant eist transparantie
Klanten worden steeds mondiger en wensen in toenemende mate transparantie over de kwaliteit van het drinkwater dat we leveren. Bij voorkeur op het niveau van huishoudens (of per aansluiting) en op ieder moment van de dag.

Werkpakketten

Thema Veilig en Gezond Drinkwater heeft de volgende werkpakketten:

1. Meten en monitoren

Doel van dit werkpakket is de waterkwaliteit van bron tot kraan te meten en monitoren.
We willen weten welke technologieën (zoals chemische en (micro) biologische screening etc.) en meetmethoden het beste kunnen worden gebruikt om de waterkwaliteit te bepalen.

2. Anticiperen op verandering in waterkwaliteit

Doel van dit werkpakket is te voorspellen welke stoffen we op welk moment kunnen verwachten in het water dat we oppompen en daar vervolgens passend op kunnen anticiperen. Dit vraagt om heldere kwaliteitswaarden, die bepalen wanneer we tot actie overgaan.

3. Klantinteractie en gezondheid

Doel van dit werkpakket is proactief, helder en transparant te communiceren met klanten en stakeholders over waterkwaliteit. We willen weten wat hun behoeften zijn, zowel als het gaat om de kwaliteit van drinkwater als de informatie erover. We maken een stap naar de
klant door deze direct te betrekken bij kwaliteitsgericht onderzoek waarbij we een win-win situatie nastreven.

Vragen, aanbevelingen of een advies?Thema-ambassadeur Merijn Schriks is bereikbaar via Merijn.Schriks@vitens.nl

Doelen van dit onderzoek
  • Een compleet beeld van de waterkwaliteit en de daadwerkelijke risico’s (chemisch en microbiologisch) op iedere positie in het drinkwaterproces;
  • Met sensoren kunnen monitoren en sturen op waterkwaliteit, in alle stappen van bron tot kraan (en in samenhang met elkaar);
  • Inzicht in de beschikbare speelruimte per processtap;
  • Transparante en heldere communicatie over de waterkwaliteit richting klant en stakeholders.

Projecten binnen Veilig en Gezond Drinkwater

TRACER

TRACER

Begin 2019 is Vitens samen met Deltares met een ambitieus project genaamd TRACER. Deze acroniem staat voor alternatieve indicator herkomst microbiële herkomst grondwater. Het doel van dit project is tweeledig namelijk: Nagaan of met nieuwe moleculaire meetmethodes...

Lees meer
DOSSIER van start!

DOSSIER van start!

Begin 2019 is Vitens samen met Deltares en de Vrije Universiteit gestart met een ambitieus project genaamd DOSSIER. Deze acroniem staat voor Detectie van Opkomende Stoffen in Extracten van Ruwwater. Het belangrijkste doel van het project is om te komen tot een...

Lees meer