de 8 thema’s

van de innovatie- en onderzoeksagenda

Binnen de onderstaande acht thema’s zullen wij de komende jaren meerdere projecten gaan uitvoeren.
Ieder thema heeft zijn eigen verhaal. Benieuwd welk verhaal dat is? Bekijk hieronder alle thema’s.

 

Winnen

Onze bronnen zijn de belangrijkste asset waarover we als drinkwaterbedrijf beschikken. Zonder betrouwbare bron geen kwalitatief hoogwaardig drinkwater. 

Circulair

Als drinkwaterbedrijf staan we midden in de maatschappij. We werken intensief samen met klanten, aandeelhouders en stakeholders aan onze kerntaak.

Integraal Assetmanagement

Keuzes ten aanzien van onze drinkwaterinfrastructuur maken we niet voor een paar jaar, maar voor tientallen en soms voor honderd jaar. In de huidige tijd moeten we echter sneller kunnen reageren op ontwikkelingen, zonder daarbij in te leveren op betrouwbaarheid.

HydroInformatics

De digitalisering van de samenleving creëert volop kansen. Technologie en data(modellering) maken het mogelijk om processen en infrastructuur van bron tot kraan (en ook de omgeving eromheen) te monitoren en te besturen.

Distributie

Drinkwaterinfrastructuur is kapitaalintensief en kent een lange levensduur. Het ontwerp ervan vraagt om inzicht in toekomstige ontwikkelingen; zoals verstedelijking, klantgedrag, watergebruik en klimaatverandering.

Veilig en gezond drinkwater

De kwaliteit van het drinkwater dat we leveren heeft topprioriteit. Klanten moeten blind kunnen vertrouwen op veilig en gezond
drinkwater.

Zuiveren

Drinkwater van topniveau leveren aan onze klanten op ieder moment van de dag. Dat is waar we naar streven. Passende zuivering (robuust én flexibel) is daarin een cruciaal onderdeel.

Klant

Dagelijks voorzien we 5,6 miljoen klanten van kwalitatief hoogwaardig drinkwater. Het is van cricuaal belang dat onze klanten tevreden zijn over het product, ze moeiteloos waterzaken kunnen regelen en wij aan hen passende service bieden.

Samen, betrouwbaar en toekomstbestendig