Security

Achtergrond van project
De toename van ‘endpoints’ in het netwerk is waarschijnlijk de grootste bedreiging voor de ontwikkeling naar een algoritme gedreven organisatie. Om alle nieuwe componenten en informatiestromen veilig te gebruiken moeten nieuwe methodieken worden ontwikkeld die Secure by Design zijn, de zgn. next generation data security als directe link tussen een data driven organisatie en de mogelijkheid om deze te beschermen.

Om Security by Design invulling te geven voor een intelligent waternetwerk is innovatie en onderzoek gedefinieerd, gericht op het onderstaande doel en de bijbehorende vragen. De vraagstukken en kosten die betrekking hebben op de implementatie van de antwoorden op deze vraagstukken zijn niet meegenomen in de onderstaande opsomming.

Onderzoeksvragen

  • Wat zijn de meest kansrijke methodieken voor de (fysieke en logische) beveiliging van IoT?
  • Welke methodieken passen bij het beveiligen van de data uitwisseling (communicatie) van sensoren next generation data security (o.a. toepasbaarheid blockchain)?
  • Authenticatiemethoden, welke zijn er en welke zijn het meest veilig en gebruiksvriendelijk (zowel fysiek – bijv. met smartphone toegang tot PA locatie, als logisch – biometrisch)?

Projectdoelen

  • Inzicht verkrijgen op het gebied van Security in de veranderende wereld om ons heen
  • Door het uitvoeren van deze onderzoeken krijgt Vitens inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen
  • Door het inzicht verkregen uit deze onderzoeken is Vitens beter in staat om prioriteiten te stellen en waar nodig focus aan te brengen
  • Door de juiste prioriteiten te stellen en focus aan te brengen is Vitens in staat de juiste stappen te maken in het kader van LTV Water Maken en Infrastructuur 2020
  • Door de juiste stappen te maken transformeert Vitens op gecontroleerde wijze van een historisch drinkwaterbedrijf naar een Data Driven Drinkwaterbedrijf en zijn we klaar voor de toekomst!

Projectaanpak
De projectleider betreft een student van de Universiteit of Hogeschool met affiniteit voor IT/Security vraagstukken.

Resultaat 2018: Onderzoeksrapport naar de mogelijkheden binnen Next Generation Security inclusief conclusies en aanbevelingen (met relatie tot showcase)

Samenwerking met externe partners
Universiteiten en Hogescholen om een – goed bij Vitens  passende – student dit onderzoek uit te laten voeren.

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Jorik van Vilsteren is bereikbaar via Jorik.vanVilsteren@vitens.nl