Ron Jong
Thema Zuiveren

Uitdaging is het produceren van een vertrouwde waterkwaliteit door de overgang van een black box aanpak naar een modelgestuurd drinkwaterproces”

De eerste 12,5 jaar van mijn loopbaan heb ik gewerkt bij wateronderzoek- en advies instituut KWR.
Veel vragen waar de drinkwaterbedrijven mee kampen komen daar binnen en met toponderzoekers wordt naar oplossingen gezocht. Ook na mijn overgang naar Vitens heeft die drive van het vinden van antwoorden en oplossingen aandacht en geeft het vinden van de oplossing me energie. Mijn specialisme is zuivering, maar door brede interesse voor het watervak is ook de communicatie met andere specialisten vanzelfsprekend. Dit is een prachtige basis voor het ambassadeurschap voor het thema Zuiveren, waarbinnen het inventariseren en agenderen van vraagstukken, het vinden van partners en het enthousiasmeren van onderzoekende partijen de uitdaging is.

Thema-ambassadeur Ron Jong is bereikbaar via Ron.Jong@vitens.nl

Thema Zuiveren

Drinkwater van topniveau leveren aan onze klanten op ieder moment van de dag. Dat is waar we naar streven. Passende zuivering (robuust én flexibel) is daarin een cruciaal onderdeel.