Risico Monitoring

Achtergrond van project
Een belangrijk onderdeel van veerkracht is het tijdig onderkennen van risicovolle veranderingen, hiervoor is goede monitoring van belang. Voor de grondstof gaat het hierbij om slimme monitoring technieken om verandering in het grondwatersysteem in beeld te krijgen. Voor de verdere infrastructuur gaat het om sensors om druk, temperatuur, kwaliteit etc. tijdig te onderkennen. De monitoring technieken en aanpak moeten goed aansluiten op de AM-doelen.

Onderzoeksvraag
Hoe zijn monitoring technieken en -aanpakken aan te sluiten op AM-doelen?

Projectdoelen
In beeld brengen hoe Risico Monitoring plaats kan vinden in lijn met AM-doelen.

Projectaanpak
De gekozen aanpak zal in nauw overleg met betrokkenen binnen Vitens worden uitgewerkt als vervolg op het project Risico appetite.

Samenwerking met externe partners
Dit project zal in eerste instantie intern worden uitgevoerd. Mogelijk is op termijn externe ondersteuning nodig.

 

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl