Nieuwsitems

uit de innovatie- en onderzoeksagenda

Blijf op de hoogte van al het nieuws op het gebied van innovatie binnen Vitens
 

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke...

Lees meer
Nieuw Vitens Innoveert magazine thema Winnen uit!

Nieuw Vitens Innoveert magazine thema Winnen uit!

Er is weer een nieuw Vitens Innoveert magazine uit! Na de vele positieve reacties op de eerste drie Vitens Innoveert magazines (thema Veilig en gezond drinkwater, Distributie en Zuiveren), zijn we hard aan de slag gegaan om weer een nieuw magazine...

Lees meer
Nieuwe concepten voor flexibele drinkwaterwinningen

Nieuwe concepten voor flexibele drinkwaterwinningen

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Winnen Hoe kunnen we de komende honderd jaar voldoende en kwalitatief goed drinkwater leveren tegen de achtergrond van klimaatverandering en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen? Die...

Lees meer
Minder hinder door sturing winveldclusters

Minder hinder door sturing winveldclusters

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Winnen In droge perioden leiden de grondwateronttrekkingen bij de winningen in Hemmen en Zetten tot droogte- en zettingsschade. Na gesprekken met de omgeving heeft Vitens onderzocht of...

Lees meer
Denitrificatie en hardheid grondwater

Denitrificatie en hardheid grondwater

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Winnen Het nitraatgehalte in de bodem en het grondwater is op een aantal locaties boven de norm. Ook is de hardheid van het water toegenomen waardoor er extra zuiveringsstappen nodig...

Lees meer
Praktijkproef ondergrondse druppelirrigatie

Praktijkproef ondergrondse druppelirrigatie

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Winnen Om het grondwatergebruik te beperken kijkt Vitens niet alleen naar het eigen gebruik, maar ook naar andere grondwaterbesparende maatregelen. Een goed voorbeeld is de proef met...

Lees meer
Vitens in MilieuMagazine!

Vitens in MilieuMagazine!

Recent is de derde editie van dit jaar van het MilieuMagazine verschenen waar Vitens een bijdrage aan heeft mogen leveren. Het gaat om het artikel 'Drinkwaterbedrijven zoeken naar nieuwe bronnen'.  “Er is lange tijd niet geïnvesteerd in voldoende...

Lees meer
Nieuwe onderzoeksprojecten

Nieuwe onderzoeksprojecten

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Zuiveren Om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen – denk aan verdroging of nieuw ontdekte verontreinigingen – is onderzoek doen cruciaal voor het thema Zuiveren. Naast de...

Lees meer
Nieuwe en geplande projecten

Nieuwe en geplande projecten

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Distributie Sinds 2018 voeren we projecten uit als onderdeel van de Vitens Innovatie- en onderzoeksagenda. Op de vorige pagina’s zijn enkele projecten beschreven die lopen of al zijn...

Lees meer
Smart DMA: meten is weten!

Smart DMA: meten is weten!

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Distributie In de Leeuwardense wijk Westeinde onderzoekt Vitens of het de bedrijfsvoering en dienstverlening kan verbeteren, door het toevoegen van meetapparatuur in het distributienet...

Lees meer
Weet jij hoeveel water je thuis verbruikt?

Weet jij hoeveel water je thuis verbruikt?

Het project ‘Water voor Nu en Later’ is opgestart met het idee om de betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen aan de klanten. Meer inzetten op waterbesparing is een belangrijk doel binnen dit project. Met deze...

Lees meer
NGS veelbelovend voor detectie micro-organismen

NGS veelbelovend voor detectie micro-organismen

Het tijdig opsporen van microbiologische verontreinigingen is een belangrijke taak van Vitens. Binnen het project TRACER* onderzoekt het drinkwaterbedrijf of de innovatieve analysetechniek next generation sequencing (NGS) hiervoor geschikt is. Een...

Lees meer
Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie: Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialisten Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we...

Lees meer
Briljante mislukking

Briljante mislukking

Lees het rapport over elektrificatie van de Japanse Duizendknoop. Deze plant blijkt een stuk weerbaarder dan gedacht! Klik hier 

Lees meer
Machine learning binnen Vitens

Machine learning binnen Vitens

SparklyR training MapR Data science wordt vaak geassocieerd met hippe termen zoals “Machine Learning” en “Artificial Intelligence”, maar wat betekent dit en passen wij dit ook toe binnen Vitens? Om te beginnen is er in 2017 een platform geplaatst...

Lees meer
Inwendige inspectie van leidingen

Inwendige inspectie van leidingen

Achtergrond van project Om te kunnen bepalen wat de conditie en de resterende levensduur van onze transportleidingen zijn, is Vitens op zoek naar geschikte inspectiemethoden die gedetailleerde informatie kunnen geven over de sterkte van de leiding...

Lees meer
Het voorspellen van graafschade

Het voorspellen van graafschade

Wat is graafschade? Graafschade ontstaat wanneer er werkzaamheden worden gedaan rondom waterleidingen. Deze werkzaamheden worden gedaan door aannemers. De aannemers stellen voor elke opdracht een document op waarin hun naam, bedrijfsnaam en...

Lees meer
Water voor Nu en Later

Water voor Nu en Later

Om de betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening op dit moment maar ook op de lange termijn te garanderen heeft Vitens het project Water voor Nu en Later gestart. De aanleiding voor dit project is dat er een aantal knelpunten en verbeterpunten in...

Lees meer
Methaan: van afvalstof naar energiebron

Methaan: van afvalstof naar energiebron

''Hoe kunnen we het methaangas zo geconcentreerd mogelijk terugwinnen?''Achtergrond van project In een aantal van onze grondwaterbronnen treffen we opgelost methaan (CH4) aan, in concentraties van 1 tot ruim 40 mg per liter. Methaan is energiebron...

Lees meer
Microbiologisch beïnvloede corrosie

Microbiologisch beïnvloede corrosie

Achtergrond van project Om te bepalen wat de status en de levensduur van onze leidingen zijn, is in samenwerking met BioClear een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) in gietijzeren leidingen. MIC is...

Lees meer
Maatregelen voor een schone bron

Maatregelen voor een schone bron

Achtergrond van project In de lange-termijn visie (Veerkrachtig Vooruit, 2016) beschrijft Vitens haar voorkeur voor een duurzame drinkwaterwinning: een waterwinning die de ruimtelijke claim zo beperkt mogelijk houdt en gebruik maakt van een zo...

Lees meer
Meten grondwaterstroming door middel van glasvezel

Meten grondwaterstroming door middel van glasvezel

Achtergrond van project Inzicht in de stroming van grondwater is belangrijk voor de bescherming van onze bronnen (grondwaterbeschermingsgebieden etc.), putverstopping en ondergrondse ontijzering. Op dit moment kan de stroming van grondwater echter...

Lees meer
Kagglethon

Kagglethon

De Datascientists van Vitens en die van andere drinkwaterbedrijven spreken zo nu en dan af om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Een nieuw hoogtepunt hierin is dat ze bij elkaar zijn gekomen voor een Hackathon getiteld Kagglethon, waarbij...

Lees meer
Update Datascience Vitens juli 2019

Update Datascience Vitens juli 2019

Op 27 juni heeft de datascience groep weer een presentatie gegeven van de resultaten van het afgelopen kwartaal. Als eerste presenteerde Martine Wester de resultaten van het Graafschade project. Dit onderzoek is relevant omdat in ongeveer 2,5% van...

Lees meer
Luisteren naar de leiding

Luisteren naar de leiding

Na een intensieve voorbereiding zijn we op 1 juli 2019 in samenwerking met Wavin en Hifi Engineering Inc. gestart met een pilot waarbij we ruim 600 meter glasvezelkabel in een leiding in Nijmegen hebben ingebracht. In de pilot gaan we onderzoeken...

Lees meer
Evolutionaire veranderingen in gedistribueerde analyses

Evolutionaire veranderingen in gedistribueerde analyses

Datascience biedt Vitens vernieuwende inzichten door grote, complexe analyses. Hierdoor kan Vitens zich verbeteren. Eén stap verder is continue verbetering. Vitens voert dan verworven inzichten Agile door, waarbij de kwaliteit van de wijzigingen is...

Lees meer
5G-Netwerk

5G-Netwerk

Achtergrond van project Momenteel wordt wereldwijd gewerkt aan het 5G-Netwerk, dat op termijn het huidige 4G-netwerk dient te vervangen. Als Vitens zijn we graag voorbereid op de toekomst en zijn we altijd op zoek naar innovaties die toegevoegde...

Lees meer
TRACER

TRACER

Begin 2019 is Vitens samen met Deltares met een ambitieus project genaamd TRACER. Deze acroniem staat voor alternatieve indicator herkomst microbiële herkomst grondwater. Het doel van dit project is tweeledig namelijk: Nagaan of met nieuwe...

Lees meer
Innovatiemarkt groot succes

Innovatiemarkt groot succes

Op donderdag 7 februari 2019 vond de Innovatiemarkt in het Plaza plaats. Op de markt werden lopende en nieuwe projecten vanuit de Innovatie & Onderzoek agenda tentoongesteld. Circa 75 externen partners waren uitgenodigd via Itanks. Deze...

Lees meer