Nieuwe Projecten

Veerkrachtige Infrastructuur

Realtime monitoring van bron tot tap

 

Technische levensduur van leidingen

Energy efficiency & besparing

 

Methaanverwijdering

 

Security

 

Toekomstbestendig leidingnet

 

Levensduur waterleiding

Human sensor asset info

 

Brak Water 100%

 

Risk appetite

 

SlimmMBC

 

Grondwater-bescherming

 

Intelligent waternetwerk

 

AI customer contact

 

Agrarische maatregelen en grondwaterkwaliteit

 

Meten van circulariteit

 

Innovaties voor een circulaire infrastructuur

 

De 8 thema’s