Merijn Schriks
Ambassadeur thema:
Veilig en gezond drinkwater

”Meten is weten….en dan?”

De technologische ontwikkelen gaan hard en leveren apparatuur waarmee steeds gevoeliger gemeten kan worden. De vraag is echter: hoe kunnen we de gegevens gebruiken om de kwaliteit van (de bronnen) van het drinkwater nog beter borgen? Dit moet leiden tot nieuwe meetstrategieën die verder verkend worden in het werkpakket “meten en monitoren”. Kun je met deze nieuwe strategieën beter inspelen op veranderingen in waterkwaliteit? Deze vraag staat centraal in het tweede werkpakket “anticiperen op veranderingen in waterkwaliteit”.

Tenslotte zie ik het als een grote uitdaging om met consumenten de interactie aan te gaan om de toevoegde waarde van deze nieuwe meetstrategieën te illustreren. Dit is de uitdaging in het werkpakket “transparantie waterkwaliteitsgegevens”.

Thema Veilig en gezond drinkwater

De kwaliteit van het drinkwater dat we leveren heeft topprioriteit. Klanten moeten blind kunnen vertrouwen op veilig en gezond drinkwater. Binnen het thema Veilig en gezond drinkwater gaat het om de integrale benadering van kwaliteit van bron tot klant.