Innovatie- en onderzoeksagenda

In 2018 is er binnen Vitens een vraaggestuurd onderzoeksprogramma opgezet: de Innovatie- en onderzoeksagenda. Dit onderzoeksprogramma volgt direct uit onze ambities, die we bereiken door te investeren in een duurzame verbinding met de omgeving en technologische innovatie. Onderstaande video vertelt kort wat de Innovatie- en onderzoeksagenda precies inhoudt.

De agenda is onderverdeeld in acht thema’s.
Vier thema’s komen overeen met de kernprocessen van Vitens:

  • Distributie
  • Zuiveren
  • Winnen
  • Klant

Hiernaast zijn er vier procesoverstijgende thema’s bepaald:

  • Veilig en gezond drinkwater
  • Hydroinformatics
  • Integraal assetmanagement
  • Circulaire economie en maatschappij