Innovaties op het gebied van grondwaterbescherming

Achtergrond van project
Er zijn veel verschillende invloeden op grondwaterkwaliteit en kwantiteit. De directe bescherming tegen deze invloeden is op dit moment beperkt tot een fysieke afscherming. Indirecte bescherming tegen deze invloeden is met behulp van sociale innovaties (omgevingsmanagement) en technologische innovaties (data science aanpak en meetnet). Vitens is voornemens te innoveren op haar grondwaterbeschermingsaanpak met als doel een betere langere termijn beheersing van risico’s en veerkracht te bereiken.

Onderzoeksvraag
Welke innovaties zijn mogelijk om onze grondwaterbescherming op de lange termijn te kunnen garanderen?

Projectdoelen

  • Toets van LTV risico’s op de grondwaterwinningen (Lange Termijn Visie 2040);
  • Overzicht van bestaande innovaties (sociaal, technisch, financieel/economisch, fysiek etc.) bij Vitens en andere drinkwaterbedrijven (ook internationaal);
  • Afwegingskader van mogelijke innovaties die onze grondwaterbronnen kunnen beschermen.

Projectaanpak
Een uitgewerkte onderbouwing van risico gebieden maken. (risico’s in kaart gebracht) Daarna het in kaart brengen van bestaande en mogelijke innovaties voor grondwaterbescherming. Tot slot het maken van een overzicht van innovaties die de omgeving in beweging kan krijgen om grondwaterbronnen te beschermen. Dit kan gericht zijn op fysieke of technische maatregelen, maar ook op sociale of economische innovaties.

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benadert door externe partners, bijvoorbeeld waterschappen, onderzoeksbureaus, erfbetreders en adviseurs.

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Shelitha van Hunen is bereikbaar via Shelitha.vanHunen@vitens.nl