Thema

Integraal assetmanagement

Keuzes ten aanzien van onze drinkwaterinfrastructuur maken we niet voor een paar jaar, maar voor tientallen en soms voor honderd jaar. In de huidige tijd moeten we echter sneller kunnen reageren op ontwikkelingen, zonder daarbij in te leveren op betrouwbaarheid. Strategische keuzes, zoals welke bronnen we benutten en welke capaciteit onze leidingen moeten hebben, wegen we daarom integraal af. Zowel de gewenste prestaties, de risico’s als de kosten (over de gehele levensduur).

Aanleiding voor meer onderzoek

Veerkracht
Onzekerheden in de toekomst, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de drinkwatervraag en de bronkwaliteit, brengen uitdagingen met zich mee voor de drinkwaterinfrastructuur. We maken namelijk vandaag en morgen de keuzes voor de (soms zeer) lange termijn, terwijl we in enkele gevallen maar een paar jaar vooruit kunnen kijken. We moeten daarom tijdig kunnen reageren als zich (onverwachte) veranderingen voordoen in kwantiteit en kwaliteit. Daarom kiezen we voor veerkracht, een combinatie van robuuste infrastructuuroplossingen die veranderingen kunnen opvangen zonder dat er aanpassingen nodig zijn, en oplossingen die onze flexibiliteit vergroten. Diepe grondwaterwinning is zo’n robuuste oplossing, waar realtime monitoring van risico’s in de bodem juist de flexibiliteit vergroot. Een veerkrachtige infrastructuur vraagt om andere keuzes, werkwijzen en manieren van afwegen (zie ook Langetermijnvisie Veerkrachtig Vooruit).

Inzicht
Technologische vooruitgang in onder andere ICT en data(modellering) geven meer inzicht in de risico’s, kosten en gewenste prestaties in alle stappen van het drinkwaterproces, van bron(bescherming) tot klant. Doordat we meer weten, worden keuzes anders gemaakt (en afgewogen) en kunnen we adaptiever op veranderingen inspelen. Voorwaarde is dat we verschillende opties hebben om uit te kiezen.

Maatschappelijke dynamiek
Ruimteschaarste, technologische ontwikkeling, decentralisatie, de eis voor transparantie, urbanisatie, krimp, energietransitie: het zijn allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op ons werkveld en ons dwingen keuzes nog nauwkeuriger af te wegen.

Doelen van dit onderzoek
  • Een beter functionerend assetmanagement-proces met meer inzicht in keuzes (en motivatie daarvan) en de mogelijkheid gericht te kunnen sturen, beheren en onderhouden in een veranderende context;
  • Inzicht in de risico’s, kosten en gewenste prestaties in alle processtappen, van bron(bescherming) tot klant. Daarmee bedoelen we ook maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de (financiële) conditie van assets.

Werkpakketten

Thema Integraal assetmanagement heeft de volgende werkpaketten:

Veerkrachtige drinkwatervoorzieningen

Doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van een veerkrachtige drinkwater-voorziening. Onderdelen daarvan zijn een afwegingskader waarmee we op basis van informatie (bijvoorbeeld over disruptieve ontwikkelingen) kunnen anticiperen op veranderingen, en inzicht in de mogelijkheden om de infrastructuur veerkrachtiger te maken.

Waarde van assets

Doel van dit werkpakket is meer inzicht in de (werkelijke) risico’s, levensduur en waardering (financieel) van onze technische en natuurlijke assets. De manier waarop we dit kunnen meten en vastleggen is hier onderdeel van. Aandachtspunt is het vastleggen van de gewenste performance bij een veerkrachtige infrastructuur, bijvoorbeeld als het gaat om het toestaan van activiteiten in het intrekgebied van een winning.

Vragen, aanbevelingen of een advies?
Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is
bereikbaar via rian.kloosterman@vitens.nl

Projecten binnen Integraal assetmanagement

Next Generation Infrastructures

Next Generation Infrastructures

Vitens maakt sinds 2016 deel uit van NGinfra, een samenwerkingsverband van infrabedrijven gericht op kennisontwikkeling en de strategische ontwikkeling van de infrasector. De samenwerking is ontstaan vanuit het besef dat infrabedrijven grote gelijkenissen vertonen met...

Lees meer