Thema: Hydroinformatics

De digitalisering van de samenleving creëert volop kansen. Technologie en data(modellering) maken het mogelijk om processen en infrastructuur van bron tot kraan (en ook de omgeving eromheen) te monitoren en te besturen. Dit helpt ons taken beter en efficiënter te kunnen uitvoeren, rekening houdende met verschillende toekomstscenario’s. Dat noemen we hydroinformatica, oftewel toepassing van ICT en data-analyses, specifiek gericht op watergerelateerde onderwerpen.

Aanleiding voor meer onderzoek

Technologische innovatie en datagestuurd
werken
Twintig jaar geleden was het bezit van een mobiele telefoon nog een uitzondering, nu kunnen we niet meer zonder smartphone. De snelheid waarmee nieuwe technologie en data-analysemethoden
en -modellen zich ontwikkelen, is enorm. Dat betekent ook dat de kansen en mogelijkheden voor een slimme watervoorziening steeds toenemen. Denk aan zelflerende systemen en algoritmes om de waterkwaliteit te voorspellen. ICT en data is voortdurend een onderzoeks- en innovatiethema en vraagt een gerichte aanpak.

Slimme samenleving
Technologie verandert (de inrichting van) onze leefomgeving en de wijze waarop we leven en werken. In smart cities komen digitalisering en verstedelijking samen en wordt de combinatie
gezocht met andere opgaven, zoals energietransitie en mobiliteit. We zien mogelijkheden om met een intelligent waternetwerk bij te dragen aan een
slimme samenleving die veel verder gaat dan de watervoorziening.

Security
Cyberaanvallen en het lekken van privacygevoelige
informatie komen helaas steeds vaker voor in de samenleving. Hackers blijken in staat digitale systemen te kraken en te infecteren met virussen en ransomware. Veiligheid van systemen en data is een voorwaarde voor de toepassing van ICT, helemaal als het gaat om een onderwerp als drinkwater.

 

Doelen van dit onderzoeksthema

  • ontwikkeling van en experimenteren met nieuwe
    datagerelateerde kennis en tools die het drinkwaterproces kunnen optimaliseren en leiden tot een hogere klanttevredenheid; uitstekend realtime inzicht in alle
    verschillende processtappen;
  • datagedreven besturing met een veilig ontworpen intelligent waternetwerk.

WERKPAKKETTEN

Intelligent waternetwerk in de samenleving
Doel van dit werkpakket is om door middel van een intelligent waternetwerk een bijdrage te leveren aan een duurzame en slimme samenleving. Smart industry en open data zijn hierin belangrijke onderwerpen.

Realtime informatie en modelsturing
Doel van dit werkpakket is het realiseren van realtime inzicht in alle processtappen
met behulp van sensoren en Internet-of-Things én inzicht in de juiste methodiek deze informatie te communiceren.

Artificial intelligence en Advanced analytics
Doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van een risicogestuurd beschermingsbeleid (mede door middel van hydrologische modellering), waarmee we enerzijds onze ruimtelijke claim beperken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan andere opgaven om onze winning op lange termijn veilig te stellen.

Security
Doel van dit werkpakket is het realiseren van een intelligent waternetwerk dat vanaf de basis veilig is ontworpen. Onderzoek naar het beveiligen van Internet-of-Things-netwerken is hierin een onderdeel.

Vragen, aanbevelingen of een advies?
Thema-ambassadeur Wido van der Lei is bereikbaar via Wido.vanderlei@vitens.nl

Projecten binnen Hydroinformatics