Hester van het Loo 
Ambassadeur thema:
Hydroinformatics

“De stap naar data gedreven water maken en leveren vraagt om technologische ontwikkeling”

De digitalisering van de samenleving en de rol van Vitens daarin creëert waardevolle kansen. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om onze assets, omgeving en processen over de gehele waterketen te monitoren. Op basis van deze informatie en ondersteunende modellen optimaliseren wij de prestatie van onze infrastructuur en onze processen. De technologie voor data gedreven water maken is grotendeels reeds voorhanden. De optimale mix van technologie is nog niet bepaald. Het thema Hydroinformatics zorgt de inzichten die noodzakelijk zijn voor succesvolle realiseren van onze digitale strategie naar een data gedreven waterbedrijf. Dit gebeurt binnen het thema Hydroinformatics op de volgende wijze: het faciliteren van innovaties; met het uitvoeren van onderzoeken op ICT-ontwikkelingen, krijgt Vitens inzicht in de potentiele waarde; door het toepassen van technologieën in pilots toetst Vitens de waarde en verkrijgen wij inzicht in de randvoorwaarden voor implementatie.

Thema Hydroinformatics

De digitalisering van de samenleving creëert volop kansen. Technologie en data(modellering) maken het mogelijk om processen en infrastructuur van bron tot kraan (en ook de omgeving eromheen) te monitoren en te besturen.