Thema

Distributie

Drinkwaterinfrastructuur is kapitaalintensief en kent een lange levensduur. Het ontwerp ervan vraagt om inzicht in toekomstige ontwikkelingen; zoals verstedelijking, klantgedrag, watergebruik en klimaatverandering. Ontwikkelingen met een behoorlijke onzekerheidsfactor. Toch moet ons distributienet in alle scenario’s toekomstbestendig zijn en de gevraagde capaciteit en kwaliteit kunnen leveren. Integrale afweging tussen prestaties, kosten en risico’s is cruciaal.

Aanleiding voor meer onderzoek

Vervanging en onderhoud
Een aanzienlijk deel van onze distributieleidingen
is de komende jaren aan vervanging of onderhoud toe. Die opgave die op ons afkomt biedt kansen, maar ook uitdagingen. Doordat we opnieuw ontwerpkeuzes moeten maken, kunnen we ons distributienet zo kosteneffectief mogelijk inrichten. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de betrouwbaarheid. Of we repareren, saneren of vervangen is een integrale afweging.

Kwaliteitsverandering in de leiding
Niet alleen de bron is van belang, ook ná de zuivering zijn er factoren die de drinkwaterkwaliteit kunnen beïnvloeden. Dat zijn zowel fysische, chemische als biologische processen. De interactie

tussen leiding(materiaal), waterstroming en waterkwaliteit is een onderwerp dat in het onderzoeksveld nog te veel een black box is. Mogelijk missen we daardoor kansen voor optimalisatie.

Nieuwe technologische mogelijkheden
Modellering, Internet-of-Things en slimme inspectietechnieken: het zijn allemaal ontwikkelingen die we kunnen toepassen om onze prestaties te verhogen en flexibiliteit te vergroten. De vraag is hoe we die integreren in bestaande of

nieuw te ontwerpen netwerken

Doelen van dit onderzoek
  • Weten wat de juiste (onderbouwde) ontwerpkeuzes zijn voor een toekomstbestendig leidingnet, voorbereid op nieuwe technieken, dat rekening houdt met verschillende toekomstscenario’s;
  • Inzicht in de processen die de waterkwaliteit en -stroming in het distributienet beïnvloeden;
  • Ontwikkeling van kennis, inzicht en technieken die bijdragen aan een optimaal vervangingsbeleid.

Werkpakketten

Thema Distributie heeft de volgende werkpakketten:

Leidingnet van de toekomst

Doel van dit werkpakket is inzicht in het ontwerp van een toekomstbestendig distributienet dat voorbereid is op toekomstige technologische ontwikkelingen (zoals online monitoring en inwendige inspecties), snel kan reageren op onverwachte gebeurtenissen en tegelijkertijd 24/7 betrouwbaarheid kan garanderen.

Optimale instandhouding van het leidingnet

Doel van dit werkpakket is de verdere ontwikkeling van kennis en technologieën (zoals inspectietechnologie van leidingen) om onderhoud- en saneringsvraagstukken integraal te kunnen afwegen (op basis van prestaties, kosten en risico’s).

Drinkwaterkwaliteit in het leidingnet

Doel van dit werkpakket is inzicht krijgen in factoren die de waterkwaliteit in de leiding beïnvloeden, deze kunnen voorspellen (onder andere middels data-analyse en modellen) en kwaliteitsrisico’s minimaliseren. Het gaat hierbij om zowel fysische, chemische als
(micro)biologische waterkwaliteitsprocessen, waarbij ook de interactie met de leiding
wordt beschouwd.

Vragen, aanbevelingen of een advies?

Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl

Projecten binnen Distributie

Nieuwe en geplande projecten

Nieuwe en geplande projecten

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Distributie Sinds 2018 voeren we projecten uit als onderdeel van de Vitens Innovatie- en onderzoeksagenda. Op de vorige pagina’s zijn enkele projecten beschreven die lopen of al zijn afgerond. Inmiddels...

Lees meer