Thema

Distributie

Drinkwaterinfrastructuur is kapitaalintensief en kent een lange levensduur. Het ontwerp ervan vraagt om inzicht in toekomstige ontwikkelingen; zoals verstedelijking, klantgedrag, watergebruik en klimaatverandering. Ontwikkelingen met een behoorlijke onzekerheidsfactor. Toch moet ons distributienet in alle scenario’s toekomstbestendig zijn en de gevraagde capaciteit en kwaliteit kunnen leveren. Integrale afweging tussen prestaties, kosten en risico’s is cruciaal.

Aanleiding voor meer onderzoek

Vervanging en onderhoud
Een aanzienlijk deel van onze distributieleidingen
is de komende jaren aan vervanging of onderhoud toe. Die opgave die op ons afkomt biedt kansen, maar ook uitdagingen. Doordat we opnieuw ontwerpkeuzes moeten maken, kunnen we ons distributienet zo kosteneffectief mogelijk inrichten. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de betrouwbaarheid. Of we repareren, saneren of vervangen is een integrale afweging.

Kwaliteitsverandering in de leiding
Niet alleen de bron is van belang, ook ná de zuivering zijn er factoren die de drinkwaterkwaliteit kunnen beïnvloeden. Dat zijn zowel fysische, chemische als biologische processen. De interactie

tussen leiding(materiaal), waterstroming en waterkwaliteit is een onderwerp dat in het onderzoeksveld nog te veel een black box is. Mogelijk missen we daardoor kansen voor optimalisatie.

Nieuwe technologische mogelijkheden
Modellering, Internet-of-Things en slimme inspectietechnieken: het zijn allemaal ontwikkelingen die we kunnen toepassen om onze prestaties te verhogen en flexibiliteit te vergroten. De vraag is hoe we die integreren in bestaande of

nieuw te ontwerpen netwerken

Werkpakketten

Thema Distributie heeft de volgende werkpakketten:

Leidingnet van de toekomst

Doel van dit werkpakket is inzicht in het ontwerp van een toekomstbestendig distributienet dat voorbereid is op toekomstige technologische ontwikkelingen (zoals online monitoring en inwendige inspecties), snel kan reageren op onverwachte gebeurtenissen en tegelijkertijd 24/7 betrouwbaarheid kan garanderen.

Optimale instandhouding van het leidingnet

Doel van dit werkpakket is de verdere ontwikkeling van kennis en technologieën (zoals inspectietechnologie van leidingen) om onderhoud- en saneringsvraagstukken integraal te kunnen afwegen (op basis van prestaties, kosten en risico’s).

Drinkwaterkwaliteit in het leidingnet

Doel van dit werkpakket is inzicht krijgen in factoren die de waterkwaliteit in de leiding beïnvloeden, deze kunnen voorspellen (onder andere middels data-analyse en modellen) en kwaliteitsrisico’s minimaliseren. Het gaat hierbij om zowel fysische, chemische als
(micro)biologische waterkwaliteitsprocessen, waarbij ook de interactie met de leiding
wordt beschouwd.

Vragen, aanbevelingen of een advies?

Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl

Doelen van dit onderzoek
  • Weten wat de juiste (onderbouwde) ontwerpkeuzes zijn voor een toekomstbestendig leidingnet, voorbereid op nieuwe technieken, dat rekening houdt met verschillende toekomstscenario’s;
  • Inzicht in de processen die de waterkwaliteit en -stroming in het distributienet beïnvloeden;
  • Ontwikkeling van kennis, inzicht en technieken die bijdragen aan een optimaal vervangingsbeleid.

 

Projecten binnen Distributie

Microbiologisch beïnvloede corrosie

Microbiologisch beïnvloede corrosie

Achtergrond van project Om te bepalen wat de status en de levensduur van onze leidingen zijn, is in samenwerking met BioClear een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) in gietijzeren leidingen. MIC is een vorm van...

Lees meer
Toekomstbestendig leidingnet

Toekomstbestendig leidingnet

Achtergrond van projectHet leidingnet van de toekomst is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en inwendige inspecties, en wordt gemonitord met sensoren en systemen. Bij het ontwerpen van een ondergrondse infrastructuur moet rekening worden gehouden met deze...

Lees meer
Slimme afsluitersleutel

Slimme afsluitersleutel

Achtergrond van projectIn het Vitens leidingnet zitten circa 200.000 afsluiters waarvan een deel met grote regelmaat tijdelijk dicht (of juist open) wordt gedraaid. In de hectiek van de operatie kan het gebeuren dat de nieuwe status niet of niet correct wordt...

Lees meer