Dirk de Kramer
Ambassadeur thema:

Circulaire economie en maatschappij

”Vanwege opgaven als de energietransitie en circulaire economie, staan we op een belangrijk kantelpunt: van denken naar doen”

Water is voor ons hét toonbeeld van circulariteit. Dat belangrijke natuurproduct wat wij iedere dag weer aan onze klanten leveren, laat ons zien hoe we in kringlopen kunnen en moeten denken. De tijd die water heeft voor haar kringloop, hebben wij niet. Circulariteit is nu harder nodig dan ooit. Dit thema biedt de kans om ontwikkelingen te versnellen middels onderzoek, proof of concept en implementatie. De cirkel van winnen, zuiveren, leveren en gebruiken willen we verduurzamen. We laten ons daarbij inspireren door de eigenschappen van water: in dynamiek met de omgeving waarin we ons bewegen en door op verfrissende wijze verbindingen aan te gaan.

Thema Circulaire economie en maatschappij

Als drinkwaterbedrijf staan we midden in de maatschappij. We werken intensief samen met klanten, aandeelhouders en stakeholders aan onze kerntaak. Gezien de actuele ontwikkelingen als ruimtedruk en economische groei moeten we in balans zijn met onze omgeving.