Data Science

In een wereld waar mensen en apparaten steeds meer met elkaar verbonden zijn, worden zowel complexe als big data steeds belangrijker. De belangrijkste taak van onze data scientisten is om op interpreteerbare en verantwoorde wijze inzicht en betekenis te geven aan deze data. 

Het toenemende aantal sensoren, smartphones, slimme meters en draagbare apparaten (bekend als het Internet of Things (IoT)) zorgt voor meer gegevensbronnen. Onze datawetenschappers verwerken dagelijks grote hoeveelheden data (of “big data”) uit verschillende bronnen en zetten deze om in informatie. Ze combineren programmavaardigheden, statistische kennis, branche- en organisatiekennis om verbindingen op  te bouwen en daar waardevolle inzichten uit te halen.

De vier hoofdthema’s binnen datascience

Klant

De verbruikspatronen en chatgesprekken van onze klanten worden geanalyseerd, om zo gerichte waterbesparingstips en – campagnes te kunnen inzetten.

 

Asset Management

Analyseren van de restlevensduur van onze assets, om lekken te voorkomen en leidingen op tijd te vervangen. 

 

Leveringszekerheid

Inzicht in het gebruik van slimme meters en in het gebruik van waterkwaliteitssensoren als tracer voor modellen.

 

Waterkwaliteit

Brede screening en ontwikkeling van waterkwaliteit in het netwerk.

Video’s

Artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer
Machine learning binnen Vitens

Machine learning binnen Vitens

SparklyR training MapR Data science wordt vaak geassocieerd met hippe termen zoals “Machine Learning” en “Artificial Intelligence”, maar wat betekent dit en passen wij dit ook toe binnen Vitens? Om te beginnen is er in 2017 een platform geplaatst waardoor het voor...

Lees meer
Het voorspellen van graafschade

Het voorspellen van graafschade

Wat is graafschade? Graafschade ontstaat wanneer er werkzaamheden worden gedaan rondom waterleidingen. Deze werkzaamheden worden gedaan door aannemers. De aannemers stellen voor elke opdracht een document op waarin hun naam, bedrijfsnaam en omschrijving van de...

Lees meer
Kagglethon

Kagglethon

De Datascientists van Vitens en die van andere drinkwaterbedrijven spreken zo nu en dan af om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Een nieuw hoogtepunt hierin is dat ze bij elkaar zijn gekomen voor een Hackathon getiteld Kagglethon, waarbij de naam is...

Lees meer
Update Datascience Vitens juli 2019

Update Datascience Vitens juli 2019

Op 27 juni heeft de datascience groep weer een presentatie gegeven van de resultaten van het afgelopen kwartaal. Als eerste presenteerde Martine Wester de resultaten van het Graafschade project. Dit onderzoek is relevant omdat in ongeveer 2,5% van alle gemelde...

Lees meer
Evolutionaire veranderingen in gedistribueerde analyses

Evolutionaire veranderingen in gedistribueerde analyses

Datascience biedt Vitens vernieuwende inzichten door grote, complexe analyses. Hierdoor kan Vitens zich verbeteren. Eén stap verder is continue verbetering. Vitens voert dan verworven inzichten Agile door, waarbij de kwaliteit van de wijzigingen is geborgd. Dit komt...

Lees meer

Contact opnemen?

Data Scientist Mario Maessen is bereikbaar via Mario.Maessen@vitens.nl