Methaan: van afvalstof naar energiebron

”Hoe kunnen we het methaangas zo geconcentreerd mogelijk terugwinnen?” Achtergrond van project In een aantal van onze grondwaterbronnen treffen we opgelost methaan (CH4) aan, in concentraties van 1 tot ruim 40 mg per liter. Methaan is energiebron voor...

Methaanverwijdering met membraanontgassing en energieproductie

Achtergrond van project In een groot aantal van onze natuurlijke bronnen komt methaangas voor. Het uitblazen van dit methaangas is een proces dat niet alleen energie- en onderhoudsintensief is, maar ook een forse bijdrage aan onze CO2-footprint levert. Daarom doet...

Slimm Model Based Control 

Achtergrond van project Ontharding met pelletreactoren is een van de meest dynamische processen in de Vitens drinkwaterzuivering. Voor een stabiele werking van het onthardingsproces is een optimale sturing van de loogdosering en het pelletbed beheer cruciaal....

Brak Water 100% nuttig inzetbaar

Achtergrond van projectNieuwe locaties voor het winnen van schoon zoet grondwater zijn niet onbeperkt beschikbaar. Brak grondwater, dat nog vrij is van antropogene invloeden, kan mogelijk uitkomst bieden. Randvoorwaarde bij deze toepassing is dat de oplossing...