TRACER

Begin 2019 is Vitens samen met Deltares met een ambitieus project genaamd TRACER. Deze acroniem staat voor alternatieve indicator herkomst microbiële herkomst grondwater. Het doel van dit project is tweeledig namelijk:

  • Nagaan of met nieuwe moleculaire meetmethodes sneller en beter inzicht kan worden verkregen in de microbiële drinkwaterkwaliteit, en of bij verandering van drinkwaterkwaliteit daarmee een beeld beschikbaar kan worden gemaakt van de mogelijke verontreinigingsbron;
  • Onderzoek uitvoeren naar de microbiologische kwaliteit van grondwater bij een selectie van vier drinkwaterproductielocaties die mogelijke beïnvloed worden door infiltratie van oppervlaktewater.

Bovenstaande onderzoeksvragen moeten tevens bijdragen aan nieuwe inzichten met betrekking tot drinkwaterkwaliteit die worden verkregen met Next Generation Sequencing (NGS). Wageningen Universiteit is betrokken bij de uitwerking van de NGS data.

Voor vragen / meer informatie, mail Merijn Schriks: merijn.schriks@vitens.nl

Het TRACER projectteam (vlnr): Anneke Roosma (Vitens), Bas van der Zaan (Deltares), Marcelle van der Waals (Deltares),
Geo Bakker (Vitens), Merijn Schriks (Vitens), Adrie Atsma (Vitens).

DOSSIER van start!

Begin 2019 is Vitens samen met Deltares en de Vrije Universiteit gestart met een ambitieus project genaamd DOSSIER. Deze acroniem staat voor Detectie van Opkomende Stoffen in Extracten van Ruwwater. Het belangrijkste doel van het project is om te komen tot een verbetering van de identificatie van onbekende antropogene stoffen in (bronnen van) drinkwater van Vitens.

Hiertoe worden twee belangrijke sporen uitgewerkt, namelijk 1) het toepassen van nieuwe concentreringstechnieken en 2) het toepassen van in vitro bioassays om op basis hiervan te komen tot verdere prioritering voor identificatie.

Met betrekking tot concentreringstechnieken zal er gekeken worden naar zogenoemde passive sampling. Hierbij worden absorptiemateriaal voor een langere periode in het ruwwater geplaatst. De gedachte hierachter is dat gedurende deze periode antropogene stoffen binden aan het materiaal. Het resultaat van deze experimenten zal vergeleken worden met groot-volume bemonstering.

Om een selectie te kunnen maken in fracties die antropogene stoffen bevatten, wordt gebruik gemaakt van in vitro bioassays zoals de high throughput Ames test en een bioluminescente bacterie test. Project DOSSIER loopt van 2019 t/m medio 2020.

Voor vragen / meer informatie, mail Merijn Schriks: merijn.schriks@vitens.nl

Het DOSSIER projectteam (vlnr): Tim Jonkers (VU), Merijn Schriks (Vitens), Timo Hamers (VU), Marja Lamoree (VU), Jasperien de Weert (Deltares), Bernard Bajema (Vitens),
Henry Beeltje (TNO)