Een vooruitblik naar de innovatieve toekomst van Vitens

In deze uitgave van Vitens Innoveert beschrijven we enkele projecten die de afgelopen jaren binnen het thema Veilig en Gezond Drinkwater zijn uitgevoerd. Bij die projecten blijft het niet, de komende tijd starten er diverse andere interessante onderzoeksprojecten. Zo...

Prioriteringsmethoden voor identificatie onbekende stoffen

Met non-target screening (NTS) kan Vitens -in potentie- duizenden onbekende chemische stoffen in watermonsters detecteren. Het identificeren van al deze stoffen is praktisch gezien onuitvoerbaar. Daarom heeft Vitens samen met Deltares en de Vrije Universiteit...

NGS veelbelovend voor detectie micro-organismen

Het tijdig opsporen van microbiologische verontreinigingen is een belangrijke taak van Vitens. Binnen het project TRACER* onderzoekt het drinkwaterbedrijf of de innovatieve analysetechniek next generation sequencing (NGS) hiervoor geschikt is. Een gesprek met Anneke...

Mooie publicatie in vaktijdschrift Environmental Sciences Europe

De Europese Drinkwaterrichtlijn geeft normen aan die de kwaliteit van kraanwater, verpakt water en water voor voedselbereiding moeten garanderen. Aan de richtlijn is een lijst toegevoegd met potentieel gevaarlijke stoffen voor de gezondheid, waar verplicht voor...