Innovaties voor energie efficiency en besparing

Innovaties voor energie efficiency en besparing Achtergrond van projectDe energiehuishouding is voor Vitens van essentieel belang omdat de drinkwatervoorziening hier volledig van afhankelijk is. De verwachting is dat de energiemarkt, onder invloed van de energie...

Innovaties op het gebied van grondwaterbescherming

Innovaties op het gebied van grondwaterbescherming Achtergrond van projectEr zijn veel verschillende invloeden op grondwaterkwaliteit en kwantiteit. De directe bescherming tegen deze invloeden is op dit moment beperkt tot een fysieke afscherming. Indirecte bescherming...

Correlatie tussen agrarische maatregelen en grondwaterkwaliteit

Correlatie tussen agrarische maatregelen en grondwaterkwaliteit Achtergrond van project Er zijn al veel onderzoeken gedaan om vast te stellen wat de invloed is van agrarisch landgebruik en grondwaterwinningen. Hieruit zijn verschillende adviesrichtlijnen ontstaan...

Innovaties voor circulair portfoliomanagement

Innovaties voor circulair portfoliomanagement Achtergrond van projectVitens heeft in de afgelopen jaren mogelijkheden verkend om haar sociale, ecologische en economische impact te concretiseren en monitoren. Naast financiƫle waarden worden projecten en assets ook...

Innovaties voor een circulaire infrastructuur

Innovaties voor een circulaire infrastructuur Achtergrond van projectDit project richt zich met name op de herbruikbaarheid van leidingmaterialen. Binnen de mogelijkheden van circulaire toepassingen in de ondergrondse infrastructuur is al begonnen met de uitrol van...

Meten van circulariteit

Meten van circulariteit Achtergrond van projectCirculaire economie is met toenemende mate van belang voor de bedrijfsprocessen, interne sturing, efficiency en transparantie van Vitens.Vitens is voornemens te kunnen aantonen wat de voortgang is op het gebied van...