Innovaties voor energie efficiency en besparing

Achtergrond van projectDe energiehuishouding is voor Vitens van essentieel belang omdat de drinkwatervoorziening hier volledig van afhankelijk is. De verwachting is dat de energiemarkt, onder invloed van de energie transitie, snel zal (moeten) veranderen. Dit heeft...

Innovaties op het gebied van grondwaterbescherming

Achtergrond van projectEr zijn veel verschillende invloeden op grondwaterkwaliteit en kwantiteit. De directe bescherming tegen deze invloeden is op dit moment beperkt tot een fysieke afscherming. Indirecte bescherming tegen deze invloeden is met behulp van sociale...

Correlatie tussen agrarische maatregelen en grondwaterkwaliteit

Achtergrond van project Er zijn al veel onderzoeken gedaan om vast te stellen wat de invloed is van agrarisch landgebruik en grondwaterwinningen. Hieruit zijn verschillende adviesrichtlijnen ontstaan waarna erfbetreders en wetenschappers agrarische ondernemers kunnen...

Innovaties voor circulair portfoliomanagement

Achtergrond van projectVitens heeft in de afgelopen jaren mogelijkheden verkend om haar sociale, ecologische en economische impact te concretiseren en monitoren. Naast financiƫle waarden worden projecten en assets ook bekeken op sociale, ecologische en economische...

Innovaties voor een circulaire infrastructuur

Achtergrond van projectDit project richt zich met name op de herbruikbaarheid van leidingmaterialen. Binnen de mogelijkheden van circulaire toepassingen in de ondergrondse infrastructuur is al begonnen met de uitrol van een grondstoffenpaspoort en circulaire criteria...

Meten van circulariteit

Achtergrond van projectCirculaire economie is met toenemende mate van belang voor de bedrijfsprocessen, interne sturing, efficiency en transparantie van Vitens.Vitens is voornemens te kunnen aantonen wat de voortgang is op het gebied van circulariteit is het wenselijk...