Next Generation Infrastructures

Vitens maakt sinds 2016 deel uit van NGinfra, een samenwerkingsverband van infrabedrijven gericht op kennisontwikkeling en de strategische ontwikkeling van de infrasector. De samenwerking is ontstaan vanuit het besef dat infrabedrijven grote gelijkenissen vertonen met...

Wat bepaalt de levensduur van een leiding

Achtergrond van projectDe werkelijke levensduur van een leiding wordt niet alleen bepaald door de technische levensduur maar ook door andere vormen van levensduur zoals functionele, maatschappelijke of financiƫle levensduur. We hebben onvoldoende scherp welke vormen...

Hoe ziet een veerkrachtige infrastructuur eruit?

Achtergrond van projectVitens heeft veerkracht als leidend principe om de infrastructuur te beschermen voor onbekende bedreigingen. Veerkracht wordt gezien als een slimme combinatie van robuust en flexibiliteit. Om dit principe volledig door te voeren is naar...

Hoe ziet een veerkrachtige operatie eruit?

Achtergrond van project Om als organisatie veerkrachtig te werken zijn de volgende zaken van belang: 1. Is er voldoende veerkracht (in de organisatie en in de infrastructuur) om bij incidenten een betrouwbare drinkwatervoorziening te garanderen? Welke respons...

Disruptieve bedreigingen voor onze drinkwatervoorzieningen

Achtergrond van projectDe maatschappij, technische mogelijkheden en klantbehoeften veranderen snel. Ook onze fysische omgeving verandert (bijv. klimaatverandering). Het is van belang om alle mogelijke disruptieve ontwikkelingen die de toekomstige drinkwatervoorziening...