Samen, betrouwbaar, toekomstbestendig

onze Ambitie

De context waarin wij als drinkwaterbedrijf opereren is voortdurend in beweging. Dat stelt ons voor uitdagingen. Technologische innovatie en een duurzame verbinding met de omgeving worden belangrijker. Beide vergroten de wendbaarheid van ons als drinkwaterbedrijf, waardoor we beter kunnen inspelen op (onverwachte) veranderingen. Deze uitdagingen vragen tevens om specifiek onderzoek en innovatie, in samenwerking met de markt en kennis­instellingen.

Als drinkwaterbedrijf zijn we afhankelijk van ontwikkelingen in de samenleving, zoals de drinkwatervraag, energietransitie, klimaatverandering, digitalisering en economische groei. Allemaal ontwikkelingen met een behoorlijke onzekerheidsfactor, die in veel gevallen sneller gaan dan we voorheen gewend waren. Dat brengt uitdagingen met zich mee voor een infrastructuur die doorgaans een lange levensduur kent. We maken keuzes voor soms honderd jaar vooruit, maar weten vandaag niet of dat op de lange termijn ook de juiste beslissing is.

Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen. We moeten als drinkwaterbedrijf onze wendbaarheid vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid. We zien daarvoor veel kansen, met name door te investeren in een duurzame verbinding met de omgeving en technologische ontwikkeling.

Een duurzame verbinding met de omgeving

Voor het leveren van de beste kwaliteit drinkwater zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige bronnen. We kiezen daarin primair voor schoon grondwater. Deze bronnen zijn echter kwetsbaar, vooral nu de ruimtedruk toeneemt door economische activiteiten en de noodzakelijke energietransitie.

Voor een schone leefomgeving moeten we intensiever optrekken met stakeholders in de gebieden waar we water winnen, boven én onder de grond. Dat vraagt om een verbreding van ons blikveld, integrale afwegingen op basis van risico’s, duurzame samenwerking en synergie tussen onze opgave en die van anderen. Kortom, om nieuwe inzichten en werkwijzen.

Technologische innovatie 

De samenleving digitaliseert onder invloed van technologische ontwikkeling. Dat gaat razendsnel en biedt volop mogelijkheden onze betrouwbaarheid, flexibiliteit, informatievoorziening en service aan klanten te optimaliseren. We zien kansen het gehele drinkwaterproces realtime te monitoren, processen te automatiseren en op basis van inzicht de juiste keuzes te maken. Zo kunnen we beter inspelen op kwantiteit- en kwaliteitsveranderingen en daarover transparant en proactief communiceren. De nieuwe technologie die daarvoor nodig is, leidt tot extra behoefte aan onderzoek en innovatie.

Om deze ambities waar te maken is diepgaand inzicht nodig. Inzicht in de verschillende processtappen van water maken én integraal over alle processtappen heen. De innovaties en onderzoeken die daarvoor nodig zijn, gaan verder dan de reguliere kennisontwikkeling die dagelijks binnen de afdelingen plaatsvindt. Op technisch gebied, want de fysieke infrastructuur waarover we beschikken, zal moeten voldoen aan de eisen van dat moment. Denk aan het ontwerp van een distributienet dat realtime kwaliteit meet, een autonoom bestuurd zuiveringsproces of het gebruik van duurzame materialen in de aanleg van infrastructuur.

En ook op sociaal gebied is onderzoek en innovatie nodig, want we moeten beschikken over de kennis, inzichten en methodes om adequaat te kunnen reageren op veranderingen. Denk aan integrale afwegingskaders, datamodellen en een helder beeld van klantbehoeften.

Deze Innovatie & Onderzoeksagenda geeft aan naar welke onderwerpen onze aandacht uitgaat om onze doelen te realiseren.

Denk mee, doe mee

Deze agenda is een uitnodiging. We willen in contact komen met iedereen die ons kan helpen bij het waarmaken van onze ambities. We willen verrast worden met nieuwe kennis, innovatie en ideeën die ons helpen bij onze taak als drinkwaterbedrijf, nu en voor toekomstige generaties. Ook hebben we hulp nodig van onderzoeksbureaus, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen bij de uitvoering van de projecten die zullen volgen uit deze agenda. Een oproep dus aan iedereen binnen én buiten de sector om met ons mee te denken en te doen, van experimentele opzet tot uitvoering.

Langetermijnvisie Vitens

Benieuwd naar onze langetermijnvisie? Download die hier