Abel Heinsbroek
Ambassadeur thema:

Zuiveren

”Een robuuste zuivering vormt de brug tussen winning en distributie en is de belangrijkste randvoorwaarde voor veilig en gezond drinkwater”

Veranderingen in de omgeving, klimaat en maatschappij zetten echter druk op onze traditionele manier van winnen en zuiveren. Klimaatverandering en verdroging dwingen ons om steeds bewuster met onze schaarse bronnen om te gaan en onze impact op het milieu te verminderen. Vergrijzing en bijhorende uitstroom van deskundig personeel vereisen actie om schaarse kennis te borgen en de vervuiling van onze bronnen met antropogene stoffen vergt onze constante aandacht.

Technologische innovaties en razendsnelle digitalisering bieden oplossingen voor de problemen van de nabije toekomst. Het IO–Thema Zuiveren heeft als doel om deze innovaties en onderzoeken te bundelen en sturen en daarmee vorm te geven aan de ontwikkeling van het Zuiveren van de Toekomst.

Thema Zuiveren

Drinkwater van topniveau leveren aan onze klanten op ieder moment van de dag.