Nieuwe en geplande projecten

11 oktober 2021

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert – Thema Distributie

Sinds 2018 voeren we projecten uit als onderdeel van de Vitens Innovatie- en onderzoeksagenda. Op de vorige pagina’s zijn enkele projecten beschreven die lopen of al zijn afgerond. Inmiddels hebben we binnen de drie werkpakketten al diverse nieuwe projecten op de agenda staan.

Leidingnet van de toekomst
In de wijk Westeinde in Leeuwarden hebben we de afgelopen tijd slimme watermeters en waterkwaliteitssensoren geplaatst. We hopen daarmee het leverings- en klantproces te verbeteren, evenals de communicatie richting onze klanten. De komende tijd starten we verschillende projecten om te onderzoeken of we onze klanten nog beter kunnen informeren over hun watergebruik, over incidenten in het leidingnet en over lekkages in hun binneninstallatie.

In andere projecten gaan we kijken hoe we digitale technieken op een slimme manier kunnen gebruiken bij het aanleggen van leidingen. Voor het inmeten van leidingen en speciale constructies willen we bijvoorbeeld specialistische apparatuur en software gaan toepassen die op basis van LiDAR – een lasertechniek om hoogten en afstanden te bepalen – zorgen voor een nauwkeurige 3D weergave van het leidingnet.

Daarnaast starten we een project om het aanlegproces op andere vlakken te verbeteren. We willen bijvoorbeeld de mogelijkheden onderzoeken om leidingen en andere onderdelen digitaal te registreren als ze de grond in gaan. Mogelijk kan dit leiden tot de ontwikkeling van een landelijke standaard voor bijvoorbeeld het scannen van de verschillende typen buisdelen en appendages.

Optimale instandhouding leidingnet
Om het onderhoud en beheer van het distributienet te optimaliseren, starten we een project met intelligente kraansleutels voor het open- en dichtdraaien van afsluiters. Deze sleutels registreren met sensoren automatisch de stand van een afsluiter als een monteur deze bedient. Dat zorgt er niet alleen voor dat de afsluiterstanden nauwkeuriger worden vastgesteld, maar ook dat er informatie over afsluiters wordt geregistreerd. Denk aan het aantal slagen dat nodig is om een afsluiter dicht te draaien. Verder kunnen de slimme kraansleutels een monteur waarschuwen als hij een afsluiter te snel open- of dichtdraait, waardoor waterslag kan ontstaan.

In het Vitens opleidingscentrum in Lelystad hebben we een installatie gebouwd, waarmee we monteurs kunnen trainen in het voorkomen van waterslag. Naast het trainen van onze monteurs, willen we installatie ook gaan gebruiken om testen te doen met afsluiters, brandkranen en kleppen in relatie tot waterslag.

Sluipende lekken komen niet altijd aan het oppervlak, waardoor ze jaren kunnen blijven bestaan en tot waterverlies leiden. In een nieuw onderzoek gaan we bekijken of we met satellietbeelden dergelijke lekken (sneller) kunnen detecteren. Het achterliggende idee is dat natte grond een andere temperatuur heeft dan droge grond. Met infrarood metingen uit satellieten zijn dergelijke temperatuurverschillen hopelijk waar te nemen.

Ook door het inspecteren van leidingen hopen we lekkages sneller te kunnen detecteren of zelfs voorkomen door een aangetaste leiding ‘just in time’ te vervangen. Leveranciers van inspectietools zijn druk met het ontwikkelen van nieuwe technieken. De komende jaren willen we deze technieken op verschillende plekken in ons leidingnet testen op bruikbaarheid en nauwkeurigheid.

In 2022 zijn diverse activiteiten gepland om Vitens verder voor te bereiden op het veelvuldig inspecteren van het leidingnet, waarbij de toestandsgegevens en ‘points of interest’ zoals obstakels in het leidingnet, geografisch worden gemarkeerd. Hiervoor werken we samen met andere partijen aan de ontwikkeling en implementatie van een generiek inspectieplatform voor de opslag, visualisatie en analyse van inspectiedata.

Drinkwaterkwaliteit in het leidingnet
De kwaliteit van het drinkwater dat een productielocatie verlaat is hoog. In het leidingnet kan die kwaliteit afnemen door bijvoorbeeld reacties en de wisselwerking tussen het drinkwater en het leidingmateriaal. In een nieuw project gaan we onderzoeken of we de processen kunnen modelleren die leiden tot waterkwaliteitsveranderingen in het leidingnet. Op die manier hopen we beter te begrijpen waarom in sommige delen van ons leidingnet de waterkwaliteit verandert en maatregelen te ontwikkelen waarmee we kwaliteitsverlies kunnen voorkomen.

Volg Ons    

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes op deze website

Bedankt voor het aanmelden!

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer