Weet jij hoeveel water je thuis verbruikt?

Het project ‘Water voor Nu en Later’ is opgestart met het idee om de betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen aan de klanten. Meer inzetten op waterbesparing is een belangrijk doel binnen dit project. Met deze gedachte in het hoofd, stelde Bert Bannink als Teammanager Vernieuwing&Klantinteractie mij (Yvonne Hassink) de vraag, of wij als data scientists konden helpen met het in kaart brengen van het watergebruik van onze klanten. Als we een duidelijk beeld hebben van de verschillende klantprofielen, dan is het gemakkelijker om de klanten te helpen met water besparen. Zo gezegd, zo gedaan…

Welke analyse is er gedaan?
Om een duidelijk beeld te schetsen van het waterverbruik van verschillende soorten klanten, is een overzicht gemaakt van alle benodigde data. Beschikbare data over huishoudens van o.a. het CBS en het Kadaster zijn meegenomen in de analyse: hierbij kun je denken aan het aantal personen per huishouden, de soort woning (bijv. appartement of rijtjeshuis) en de hoeveelheid grond om de woning. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de jaarverbruiksgegevens van onze klanten. De gematchte gegevens hebben nieuwe inzichten gegeven in het watergebruik van verschillende soorten huishoudens.

Wat is er gevonden?
Uit de analyse kwamen zowel logische als verrassende resultaten naar voren:
Zoals verwacht betekende een groter huishouden ook dat er meer water verbruikt werd. Maar niet alleen het aantal personen in een huishouden, maar ook het type woning speelde een rol in het verbruik. 

Gemiddeld verbruiken mensen in een huis méér water dan in een appartement. En mensen in een vrijstaande woning verbruiken meer dan in een rijtjeshuis. Ook leeftijd lijkt een belangrijke rol te spelen in waterverbruik. Daarnaast blijkt inkomen gerelateerd aan verbruik. Huishoudens met een relatief hoog inkomen verbruiken meer water dan even grote huishoudens met lagere inkomens.

 “De grootte van de tuin was amper een verklarende factor”

Van tevoren zou je verwachten dat de vrije ruimte rondom het perceel, oftewel de grootte van de tuin, een grote rol zou spelen in de hoeveelheid waterverbruik. Verrassend genoeg vond ik daarentegen dat dit amper een verklarende factor is voor het waterverbruik per jaar van klanten.

 “Ik ben hoopvol voor besparingspotentieel”

Wat kunnen we met deze bevindingen?
Nu we een duidelijk beeld hebben van de verschillende soorten watergebruikers, kunnen we inspelen op het gedrag van de klanten. Ik heb zeker hoop dat er besparingspotentieel is. Er valt grote winst te behalen door klanten te stimuleren om te kiezen voor zuinigere opties. Aangezien huishoudens met hogere inkomens meer te besteden hebben, is het voor hen makkelijker om te investeren in waterbesparende maatregelen. Verder biedt ook het opvallende watergebruik van de doelgroep Babyboomers kansen. Door gerichte communicatie op de doelgroep in te zetten, is het mogelijk hen te motiveren tot het kiezen voor waterbesparende alternatieven. Dus in plaats van Nederland op te roepen tot het minder sproeien van tuinen, zijn er specifieke doelgroepen waar we onze aandacht op moeten richten.

Ook nieuwsgierig geworden?
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je zelf ook eens kijken welke kenmerken van huishoudens het waterverbruik beïnvloeden? Kijk dan eens naar onze Verbruiksinzichttool. Deze tool geeft inzicht in het waterverbruik van onze klanten in samenhang met diverse kenmerken over het huishouden.

En verder…
Zoals altijd leidt een analyse weer tot een vervolgvraag: “Hoe kunnen we de resultaten van deze analyse gebruiken om ook onze klanten zelf te informeren hoe hun waterverbruik zich verhoudt tot anderen?”

Binnen het cluster Klant is dit onderzocht, wat heeft geleid tot de Watervergelijkingstool. 

Ideeën?
Heb jij ook nog een goed idee? Neem dan graag contact op via yvonne.hassink@vitens.nl of datascience@vitens.nl

 

Volg Ons    

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes op deze website

Bedankt voor het aanmelden!