Een vooruitblik naar de innovatieve toekomst van Vitens

9 juli 2021

In deze uitgave van Vitens Innoveert beschrijven we enkele projecten die de afgelopen jaren binnen het thema Veilig en Gezond Drinkwater zijn uitgevoerd. Bij die projecten blijft het niet, de komende tijd starten er diverse andere interessante onderzoeksprojecten. Zo wordt project Tracer opgevolgd door MICROWSEQ en krijgen ook de projecten DOSSIER en BroNchiTis een ambitieus vervolg. Daarnaast komt er een nieuw project dat is gericht op de ontwikkeling van een mobiel laboratorium. Ook komt er een oriënterend project rond klantinteractie.

MICROWSEQ

Binnen project TRACER hebben we onderzocht hoe we met nieuwe meet- en monitoringstechnieken, zoals next generation sequencing, microbiologische verontreinigingen kunnen opsporen. Als vervolg op dit project zijn we het project MICROWSEQ gestart, waarbij we ook weer samenwerken met Deltares. Met dit nieuwe project proberen we de inschatting van risico’s op het gebied van microbiële veiligheid van grondwaterwinningen te verbeteren. Daarvoor gaan we vier grondwaterwinningen nader onderzoeken op microbiologische kwetsbaarheid.

PatRoon

Het project BroNchiTis toont aan dat we met technieken als non-target screening, heel veel onbekende chemische stoffen in watermonsters kunnen detecteren. Welke stoffen dat precies zijn is echter lastig te bepalen. Daar komt bij dat het onmogelijk is om elke stof te identificeren. In het project DOSSIER hebben we onderzocht welke slimme technieken er zijn om de belangrijkste stoffen te selecteren. Eén van de uitkomsten van DOSSIER is dat er meer prioriteringsmethoden nodig zijn om snel en efficiënt te kunnen bepalen welke chemische stoffen in ieder geval moeten worden geïdentificeerd. Binnen het ambitieuze project PatRoon, dat deels wordt aangestuurd vanuit het collectief Bedrijfstakonderzoek van KWR, gaan we onderzoek doen naar deze extra methoden. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan sofware-tools die gebruikt kunnen worden bij de identificatie van onbekende stoffen. Voor PatRoon levert het laboratorium van Vitens een eigen in-kind bijdrage in de vorm van training.

MoDriLab

We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar toegevoegde waarde van online sensoren voor de distributie en productie van drinkwater. We hebben verschillende sensoren getest, die inzicht geven in afwijkingen van drinkwater en in de processen tijdens de distributie. Met het project MoDriLab streven we naar de ontwikkeling van een mobiel laboratorium, dat verschillende sensoren bevat. Met dit laboratorium kunnen online metingen gedaan worden, zodat er zo snel mogelijk een uitspraak gedaan kan worden over de waterkwaliteit, bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit.

Klant

De beschreven projecten in dit tijdschrift zijn vooral gericht op het meten en monitoren van waterkwaliteit. Naast deze aandachtsvelden richt het thema Veilig en Gezond Drinkwater zich ook op klantinteractie. Er zijn inmiddels plannen voor een onderzoeksproject over de rol en de perceptie van klanten bij initiatieven rond duurzaamheid en drinkwaterkwaliteit. Denk aan projecten die zich richten op het hergebruik van water.

Al deze geplande projecten laten zien dat we binnen het thema Veilig en Gezond Drinkwater de komende jaren doorgaan met onderzoeken, ontwikkelen en innoveren. We willen onze innovatieaanpak de komende jaren verder verbeteren om te zorgen dat nieuwe projecten nog effectiever verlopen. Als u op de hoogte wilt blijven van de lopende projecten binnen de Innovatie- en onderzoeksagenda van het thema Veilig en Gezond Drinkwater, kunt u kijken op www.vitensinnoveert.nl/veilig-en-gezond-drinkwater.

 

Geïnspireerd? Voor meer informatie of een samenwerking kunt u contact opnemen via merijn.schriks@vitens.nl

 *Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert – Thema Veilig en gezond drinkwater

 

Volg Ons    

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes op deze website

Bedankt voor het aanmelden!

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie: Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Waterbesparing met Toon van Eneco

Waterbesparing met Toon van Eneco

[Disclaimer: deze pilot is inmiddels afgelopen]  Afgelopen zomer was weer een on-Nederlandse zomer. Hoge temperaturen en droogte raakt niet alleen individuele klanten, maar ook zorgt het voor uitdaging op operationeel en strategisch niveau voor ons als Vitens. Wij...

Lees meer