Adequaat inspelen op toekomstige ontwikkelingen vereist toepassing van innovatieve technieken

5 juli 2021

Dat is de stellige overtuiging van Monique Musch, manager van het laboratorium van Vitens en Merijn Schriks, ambassadeur van het onderzoeksthema ‘Veilig en Gezond Drinkwater’. Daarom investeert Vitens de komende jaren fors in nieuwe meet- en analysemethoden, zoals next generation sequencing (NGS) en non-target screening (NTS), die nader worden onderzocht binnen de Vitens Innovatie- en onderzoeksagenda.

“Als Vitens zitten we in een aantal gevallen in de positie dat we voor onze drinkwaterproductie gebruik kunnen maken van schone, diepgelegen grondwatervoorraden”, zegt Merijn. “Dat kan gaan veranderen als we de komende jaren vaker moeten overstappen op alternatieve bronnen zoals oppervlaktewater. Bij het gebruik van dit soort bronnen worden innovatieve analysetechnieken steeds belangrijker. Immers, de kans op ongewenste stoffen in ondiep grondwater of oppervlaktewater is veel groter dan in diepgelegen grondwater.” 

“Innovatieve analysetechnieken worden steeds belangrijker”

Koploper

“Het mooie van de Vitens Innovatie- en onderzoeksagenda is dat we in onderzoeksprojecten kennis kunnen maken en ervaring kunnen opdoen met allerlei nieuwe technieken”, legt Monique uit. “Zo hebben medewerkers van het laboratorium binnen de projecten TRACER en BroNchiTiS gewerkt met NGS en NTS en geconstateerd dat deze technieken voor Vitens veel potentie hebben. Vanzelfsprekend moet het niet bij zo’n constatering blijven, zeker niet als je, zoals wij, koploper wilt zijn. Je moet dan ook echt zelf met nieuwe technieken aan de slag gaan, medewerkers opleiden en trainen en samen met andere partijen al doende ontdekken wat je met die technieken allemaal kunt en hoe je ze het beste kunt toepassen.”

Het mooie van de Innovatie- en onderzoeksagenda is dat we kennis kunnen maken en ervaring kunnen opdoen”

Totaaloverzicht

Merijn: “NGS en NTS zijn beide screeningstechnieken waarmee je in kaart kunt brengen welke micro-organismen of chemische stoffen er allemaal in een watermonster kunnen zitten. Een dergelijk totaaloverzicht van verontreinigingen is heel belangrijk, omdat we ons als drinkwaterbedrijf regelmatig afvragen of we nog wel naar de juiste stoffen kijken. Perfluorverbindingen zijn wat dat betreft een duidelijk voorbeeld. Pas recent zijn we ons bewust van het risico van deze stoffen in het milieu en beseffen we dat we moeten gaan monitoren of deze stoffen in onze watermonsters voorkomen. Concreet betekent dit dat we voor perfluorverbindingen een specifieke analysemethode gaan ontwikkelen en zullen de watermonsters ook standaard op deze stof geanalyseerd worden.

“Pas recent zijn we ons bewust van het risico van perfluorverbindingen, waardoor we het water hier nu standaard op analyseren”

“Tijdens het project BroNchiTiS hebben we met NTS verschillende nieuwe chemische stoffen gevonden in de omgeving van onze grondwaterbronnen”, vervolgt Merijn. “Op termijn kunnen deze stoffen een bedreiging gaan vormen voor de lokale drinkwaterproductie. We zijn daarom aan het kijken of we deze ongewenste stoffen kunnen verwijderen.”

Hoger niveau

Monique: “Als we een dergelijk onderzoek kunnen onderbrengen in de Vitens Innovatie- en onderzoeksagenda dan zou dat mooi zijn. Natuurlijk is deze agenda gericht op de langere termijn en moet je voorkomen dat er allerlei ad-hocprojecten worden uitgevoerd. Dat neemt niet weg dat het ook belangrijk is om snel te kunnen schakelen, bijvoorbeeld als er duidelijke raakvlakken zijn tussen verschillende thema’s.”

“De Innovatie- en onderzoeksagenda zorgt ervoor dat er structureel aandacht is voor krachtige innovatie”

Merijn vult aan: “De Innovatie- en onderzoeksagenda zorgt ervoor dat er binnen Vitens nu structureel aandacht is voor krachtige innovatie en we ons veel meer dan vroeger afvragen of dingen niet slimmer of efficiënter kunnen. Dat is positief. Tegelijkertijd denk ik dat het nog beter kan. Onderzoek is soms toch nog versnipperd. Verder doorlopen we innovatietrajecten lang niet altijd volledig van het begin tot het eind, onder meer omdat projectmedewerkers ook erg druk zijn met hun dagelijkse taken. Ik hoop daarom dat we onze innovatieaanpak te komende jaren naar een nog hoger niveau weten te brengen.”

Geïnspireerd? Voor meer informatie of een samenwerking kunt u contact opnemen via merijn.schriks@vitens.nl of monique.musch@vitens.nl

 *Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert – Thema Veilig en gezond drinkwater

 

Volg Ons    

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes op deze website

Bedankt voor het aanmelden!

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer