Mooie publicatie in vaktijdschrift Environmental Sciences Europe

2 juni 2021

De Europese Drinkwaterrichtlijn geeft normen aan die de kwaliteit van kraanwater, verpakt water en water voor voedselbereiding moeten garanderen. Aan de richtlijn is een lijst toegevoegd met potentieel gevaarlijke stoffen voor de gezondheid, waar verplicht voor gemeten moet worden, maar welke stoffen zijn dat nou precies?

Analyse
Vitens heeft in samenwerking met KWR hier onderzoek naar verricht. In het onderzoeksartikel zijn conclusies getrokken op basis van een retrospectieve data-analyse. Bestaande datasets zijn geanalyseerd, waarbij een doelstofanalyse gedaan is: er is gekeken naar stoffen die specifiek gemeten zijn en er is gekeken naar non-target screening data. Vervolgens is gekeken naar prioritering van deze stoffen.

Resultaten
Het team heeft naar 731 stoffen gekeken, waarvan er 153 gevonden zijn in de bronnen. De analyse toont aan dat er een relatie bestaat tussen de mate van zuiveringstechnologie en de hoeveelheid stoffen die verwijderd werden. Als er sprake was van eenvoudige zuivering, dan was er maar in kleine mate sprake van verwijdering van stoffen.

Voor meer informatie bekijk hier het volledige Engelstalige artikel.

Volg Ons    

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes op deze website

Bedankt voor het aanmelden!

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer