Water voor Nu en Later

5 maart 2020

Om de betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening op dit moment maar ook op de lange termijn te garanderen heeft Vitens het project Water voor Nu en Later gestart.
De aanleiding voor dit project is dat er een aantal knelpunten en verbeterpunten in de watervoorziening zijn.

 • Er zijn op dit moment onvoldoende reserves in de vergunningen, waardoor in periode waarin veel water nodig is (hete perioden) vergunning overschrijdingen plaats kunnen vinden.
 • Met name op de droge zandgronden hebben winningen (te) veel effect op de omgeving.
 • Vitens vind het belangrijk vanuit duurzaamheid om meer in te zetten op waterbesparing.

Bij het oplossen van deze knelpunten moet rekening worden gehouden met de context van de infrastructuur:

 • Drinkwaterinfrastructuur is duur en gaat lang mee, terwijl er tevens op snelle veranderingen ingespeeld moet kunnen worden
 • Infrastructuur is een erfenis van veel kleine (gemeentelijke) waterbedrijven met verschillende ontwerpprincipes. Dit beperkt de mogelijkheden om in te spelen op veranderingen.

Vitens heeft als strategie om meer veerkracht in te bouwen door zowel robuustheid als flexibiliteit (resilience of veerkracht) in de infrastructuur aan te brengen. In dit kader zijn onder het project Water voor Nu en Later de volgende 5 projecten opgestart die zoveel mogelijk integraal worden uitgevoerd:

 • Oplossen bestaande knelpunten naar aanleiding van evaluatie droge periode 2018.
 • Waterbesparing realiseren bij:
  • Drinkwater productie en distributie processen
  •  Consumenten
  • Zakelijk klanten
  • Initiatieven waterketen partners
 • Strategisch Initiatief Reserves (SIR) om te zorgen voor voldoende onttrekkingsvergunningen.
 • Implementeren toekomstbestendig winconcept en bijbehorende transport streefstructuur. Voor de bronnen houdt dit in:
  • Winnen op de plaatsen in het watersysteem met grote hydrologische potentie en beheersbare omgevingseffecten. Hierbij wordt dus niet naar provinciale grenzen gekeken, maar is een boven provinciale aanpak van belang. Flexibiliteit in mogelijke onttrekkinghoeveelheid is van belang om op veranderende omstandigheden in te kunnen spelen.
  • Hierbij hebben we voorkeur voor een schone bron met goede en duurzame beschermingsmogelijkheden (“wat er niet in zit hoeft er ook niet uit”) en goede mogelijkheden om bij verontreinigingen maatregelen te kunnen nemen. Dit kan het beste worden gerealiseerd met slimme combinaties tussen waterwinning en andere functies.
  • Winnen op plaatsen met beheersbare omgevingseffecten. Variatie in type omgevingseffecten tussen de verschillende bronnen is van belang om te voorkomen dat als een bepaald type effect ter discussie staat dit bij alle bronnen speelt
 • Herinrichten waterketen door samen met de andere waterpartners de mogelijkheden van een slimmere inrichting en beheer te onderzoeken.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer