Next Generation Infrastructures

2 maart 2020

Vitens maakt sinds 2016 deel uit van NGinfra, een samenwerkingsverband van infrabedrijven gericht op kennisontwikkeling en de strategische ontwikkeling van de infrasector. De samenwerking is ontstaan vanuit het besef dat infrabedrijven grote gelijkenissen vertonen met kostbare infrastructuur dat lang meegaat in een snel veranderende wereld en daarom kunnen profiteren van grote synergievoordelen als de samenwerking wordt geformaliseerd en geoptimaliseerd. 

Video Kenniscentrum NGinfra: 

Als beheerders en eigenaren van die infrastructuur zijn wij ervoor verantwoordelijk dat deze infrastructuur nu en in de toekomst goed functioneert. We staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat die kan inspelen op continue veranderingen en grote trends? Hoe kunnen we bestaande netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust dat we deze uitdagingen alleen samen kunnen oppakken door onze wederzijdse afhankelijkheid en de toenemende complexiteit.

Om ’responsive’ te zijn en de ambities van de steeds veranderende samenleving te kunnen blijven faciliteren, willen we als NGinfra continu strategisch beheren, onderhouden, vervangen, uitbreiden en innoveren. Dat doen we door als infrabeheerders onze kennis en kunde met elkaar te delen en verder te ontwikkelen. We zoeken de dialoog met de samenleving op en verrijken deze met visie en meer wetenschappelijke onderbouwing. Hierbij staan wij open voor initiatieven van gebruikers, bedrijfsleven en bewoners. Door middel van dialoog en het initiëren van het strategische debat over governance van infrastructuren stimuleert NGinfra de interactie tussen de verschillende infrastructuren. De dialoog helpt ons als totaal systeem van infrastructuren beter te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van de eindgebruikers van de infrastructuur. Onze samenwerking, kennisdeling en onderzoeken dragen tevens bij aan het verlagen van de maatschappelijke kosten voor dit gebied. Zie www.Nginfra.nl voor meer informatie.

Het tijdschrift Nginframagazine wordt door Nginfra uitgebracht: http://www.nextgenerationinfrastructures.eu/nginframagazine

Samen met NWO zijn 6 onderzoeken opgestart en Vitens participeert in 5 van deze 6 onderzoeken
Op 29 augustus 2019 is er een persbericht over NGinfra verschenen. Daarnaast is er ook een aanvullende notitie geschreven betreffende de toegevoegde waarde van infrastructuur.

Gerelateerde artikelen