Meten grondwaterstroming door middel van glasvezel

29 februari 2020

Achtergrond van project
Inzicht in de stroming van grondwater is belangrijk voor de bescherming van onze bronnen (grondwaterbeschermingsgebieden etc.), putverstopping en ondergrondse ontijzering. Op dit moment kan de stroming van grondwater echter niet direct gemeten worden. Deze wordt gemodelleerd of afgeleid uit indirecte metingen. Recent vinden er ontwikkelingen plaats op het gebied van glasvezeltechniek om deze stroming in situ te meten. Dit werkt door het opwarmen van een glasvezelkabel en nauwkeurig te meten hoe snel de kabel opwarmt. Hoe sneller het grondwater stroomt, hoe langer het duurt voordat de kabel warm is. Met dit project willen we deze techniek een stap verder brengen en op het puttenveld ’t Klooster toepassen.

  Onderzoeksvraag

  • Hoe vertalen we een labopstelling naar een puttenveld in bedrijf?
  • Zien we in de metingen de heterogeniteit van de bodem terug?
  • Hoe verhouden de metingen zich tot de modelvoorspellingen?
  • Kunnen we de ontwikkeling van putverstopping en ondergrondse
   ontijzering monitoren?
  • Is deze techniek van meerwaarde voor Vitens? En hoe pas je dat
   vervolgens toe?

  Projectaanpak
  Vanuit de samenwerking met Wetsus is in 2018 een promotieonderzoek naar voren gekomen waarbij de glasvezeltechniek verder onderzocht ging worden. Vitens heeft deze kans aangegrepen om dit onderzoek te combineren met een pilot. Het waterwingebied ’t Klooster is hier geschikt voor omdat er een aantal vragen leven op het gebied van grondwaterstroming. Deze pilot is vormgegeven in een TKI onderzoek met meerdere partijen.

  Het project is in verschillende fases en onderdelen opgezet;
  Fase 1, testen techniek (2018-2019)
  1. Labproeven
  2. Installatie in het veld
  3.Testen installatie

  Fase 2, toepassen techniek (2019-2020)
  Eind 2019 zal de techniek verder toegepast gaan worden om inzicht te vergroten in putverstopping en ondergrondse ontijzering. Hiervoor zal de pilot nog iets worden uitgebreid. Het idee is dat we hiermee de overgebleven onderzoeksvragen kunnen beantwoorden.

  Samenwerking met externe partners
  In het project werken wij samen met Deltares, Arcadis en Wetsus

  Contact opnemen?

  Thema-ambassadeur Ate Oosterhof is bereikbaar via Ate.Oosterhof@vitens.nl

  Gerelateerde artikelen

  Kwartaal Kennisdeling Datascience

  Kwartaal Kennisdeling Datascience

  Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

  Lees meer