Meten grondwaterstroming door middel van glasvezel

29 februari 2020

Achtergrond van project
Inzicht in de stroming van grondwater is belangrijk voor de bescherming van onze bronnen (grondwaterbeschermingsgebieden etc.), putverstopping en ondergrondse ontijzering. Op dit moment kan de stroming van grondwater echter niet direct gemeten worden. Deze wordt gemodelleerd of afgeleid uit indirecte metingen. Recent vinden er ontwikkelingen plaats op het gebied van glasvezeltechniek om deze stroming in situ te meten. Dit werkt door het opwarmen van een glasvezelkabel en nauwkeurig te meten hoe snel de kabel opwarmt. Hoe sneller het grondwater stroomt, hoe langer het duurt voordat de kabel warm is. Met dit project willen we deze techniek een stap verder brengen en op het puttenveld ’t Klooster toepassen.

Onderzoeksvraag

  • Hoe vertalen we een labopstelling naar een puttenveld in bedrijf?
  • Zien we in de metingen de heterogeniteit van de bodem terug?
  • Hoe verhouden de metingen zich tot de modelvoorspellingen?
  • Kunnen we de ontwikkeling van putverstopping en ondergrondse
    ontijzering monitoren?
  • Is deze techniek van meerwaarde voor Vitens? En hoe pas je dat
    vervolgens toe?

Projectaanpak
Vanuit de samenwerking met Wetsus is in 2018 een promotieonderzoek naar voren gekomen waarbij de glasvezeltechniek verder onderzocht ging worden. Vitens heeft deze kans aangegrepen om dit onderzoek te combineren met een pilot. Het waterwingebied ’t Klooster is hier geschikt voor omdat er een aantal vragen leven op het gebied van grondwaterstroming. Deze pilot is vormgegeven in een TKI onderzoek met meerdere partijen.

Het project is in verschillende fases en onderdelen opgezet;
Fase 1, testen techniek (2018-2019)
1. Labproeven
2. Installatie in het veld
3.Testen installatie

Fase 2, toepassen techniek (2019-2020)
Eind 2019 zal de techniek verder toegepast gaan worden om inzicht te vergroten in putverstopping en ondergrondse ontijzering. Hiervoor zal de pilot nog iets worden uitgebreid. Het idee is dat we hiermee de overgebleven onderzoeksvragen kunnen beantwoorden.

Samenwerking met externe partners
In het project werken wij samen met Deltares, Arcadis en Wetsus

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Anne Immers is bereikbaar via Anne.Immers@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer