Kagglethon

28 februari 2020

De Datascientists van Vitens en die van andere drinkwaterbedrijven spreken zo nu en dan af om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Een nieuw hoogtepunt hierin is dat ze bij elkaar zijn gekomen voor een Hackathon getiteld Kagglethon, waarbij de naam is geïnspireerd door de Machine Learning-competitiewebsite https://www.kaggle.com. Hierbij was het de opdracht om het watergebruik per vijf minuten zo goed mogelijk te voorspellen.

Wat maakt deze activiteit zo interessant en innovatief?
Het onderwerp van de Hackathon was niet het belangrijkste, de techniek wel. Voorspellen zelf is leuk, maar een rechte lijn door gegeven datapunten trekken kan bijna iedereen: het wordt pas interessant als we op een gestructureerde manier testen en controleren hoe goed onze voorspellingen zijn, op een testset die we niet hebben gebruikt bij het trainen van het model. Zo kunnen we niet alleen vaststellen of ons algoritme goed is, maar ook algoritmes met elkaar vergelijken. Of zelfs automatisch honderden net verschillende algoritmes maken en op basis van de testscores de beste uitkiezen. Dat is ook de kant die we opgaan. Als we Vitens (meer) data-gestuurd willen maken, moeten we zorgen dat algoritmes betrouwbaar en bewezen zijn en bij voorkeur ook een waarde hebben die het betrouwbaarheidsinterval aangeeft. Zo raken we samen in de stroomversnelling.
Meer weten? Stuur gerust een email naar Sjoerd Boersma (Sjoerd.Boersma@vitens.nl)

Gerelateerde artikelen

Vitens in MilieuMagazine!

Vitens in MilieuMagazine!

Recent is de derde editie van dit jaar van het MilieuMagazine verschenen waar Vitens een bijdrage aan heeft mogen leveren. Het gaat om het artikel 'Drinkwaterbedrijven zoeken naar nieuwe bronnen'.  “Er is lange tijd niet geïnvesteerd in voldoende uitbreiding van de...

Lees meer
Nieuwe onderzoeksprojecten

Nieuwe onderzoeksprojecten

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Zuiveren Om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen – denk aan verdroging of nieuw ontdekte verontreinigingen – is onderzoek doen cruciaal voor het thema Zuiveren. Naast de lopende...

Lees meer