Luisteren naar de leiding

25 februari 2020

Na een intensieve voorbereiding zijn we op 1 juli 2019 in samenwerking met Wavin en Hifi Engineering Inc. gestart met een pilot waarbij we ruim 600 meter glasvezelkabel in een leiding in Nijmegen hebben ingebracht. In de pilot gaan we onderzoeken of de ingebrachte glasvezelkabel lekkages kan detecteren.
Het idee komt vanuit de olie-industrie in Noord Amerika waarbij olieleidingen worden gemonitord door middel van glasvezelkabels die op een leiding
zijn aangebracht.

De glasvezelkabel wordt zorgvuldig ingebracht in de leiding, waarna die temperatuurveranderingen en trillingen/geluidssignalen kan registreren.
Na kalibratie en categorisering van de ontvangen signalen in een normale situatie zullen we vervolgens kleine en grote lekkages simuleren, zodat we kunnen vaststellen of deze ook daadwerkelijk door Hifi kunnen worden gedetecteerd. De pilot loopt tot en met eind augustus 2019.

Gerelateerde artikelen

Vitens in MilieuMagazine!

Vitens in MilieuMagazine!

Recent is de derde editie van dit jaar van het MilieuMagazine verschenen waar Vitens een bijdrage aan heeft mogen leveren. Het gaat om het artikel 'Drinkwaterbedrijven zoeken naar nieuwe bronnen'.  “Er is lange tijd niet geïnvesteerd in voldoende uitbreiding van de...

Lees meer
Nieuwe onderzoeksprojecten

Nieuwe onderzoeksprojecten

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Zuiveren Om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen – denk aan verdroging of nieuw ontdekte verontreinigingen – is onderzoek doen cruciaal voor het thema Zuiveren. Naast de lopende...

Lees meer