TRACER

21 februari 2020

Begin 2019 is Vitens samen met Deltares met een ambitieus project genaamd TRACER. Deze acroniem staat voor alternatieve indicator herkomst microbiële herkomst grondwater. Het doel van dit project is tweeledig namelijk:

  • Nagaan of met nieuwe moleculaire meetmethodes sneller en beter inzicht kan worden verkregen in de microbiële drinkwaterkwaliteit, en of bij verandering van drinkwaterkwaliteit daarmee een beeld beschikbaar kan worden gemaakt van de mogelijke verontreinigingsbron;
  • Onderzoek uitvoeren naar de microbiologische kwaliteit van grondwater bij een selectie van vier drinkwaterproductielocaties die mogelijke beïnvloed worden door infiltratie van oppervlaktewater.

Bovenstaande onderzoeksvragen moeten tevens bijdragen aan nieuwe inzichten met betrekking tot drinkwaterkwaliteit die worden verkregen met Next Generation Sequencing (NGS). Wageningen Universiteit is betrokken bij de uitwerking van de NGS data.

Voor vragen / meer informatie, mail Merijn Schriks: merijn.schriks@vitens.nl

Het TRACER projectteam (vlnr): Anneke Roosma (Vitens), Bas van der Zaan (Deltares), Marcelle van der Waals (Deltares),
Geo Bakker (Vitens), Merijn Schriks (Vitens), Adrie Atsma (Vitens).

Gerelateerde artikelen

Denitrificatie en hardheid grondwater

Denitrificatie en hardheid grondwater

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Winnen Het nitraatgehalte in de bodem en het grondwater is op een aantal locaties boven de norm. Ook is de hardheid van het water toegenomen waardoor er extra zuiveringsstappen nodig zijn voor de...

Lees meer