TRACER

21 februari 2020

Begin 2019 is Vitens samen met Deltares met een ambitieus project genaamd TRACER. Deze acroniem staat voor alternatieve indicator herkomst microbiële herkomst grondwater. Het doel van dit project is tweeledig namelijk:

  • Nagaan of met nieuwe moleculaire meetmethodes sneller en beter inzicht kan worden verkregen in de microbiële drinkwaterkwaliteit, en of bij verandering van drinkwaterkwaliteit daarmee een beeld beschikbaar kan worden gemaakt van de mogelijke verontreinigingsbron;
  • Onderzoek uitvoeren naar de microbiologische kwaliteit van grondwater bij een selectie van vier drinkwaterproductielocaties die mogelijke beïnvloed worden door infiltratie van oppervlaktewater.

Bovenstaande onderzoeksvragen moeten tevens bijdragen aan nieuwe inzichten met betrekking tot drinkwaterkwaliteit die worden verkregen met Next Generation Sequencing (NGS). Wageningen Universiteit is betrokken bij de uitwerking van de NGS data.

Voor vragen / meer informatie, mail Merijn Schriks: merijn.schriks@vitens.nl

Het TRACER projectteam (vlnr): Anneke Roosma (Vitens), Bas van der Zaan (Deltares), Marcelle van der Waals (Deltares),
Geo Bakker (Vitens), Merijn Schriks (Vitens), Adrie Atsma (Vitens).

Gerelateerde artikelen

Weet jij hoeveel water je thuis verbruikt?

Weet jij hoeveel water je thuis verbruikt?

Het project ‘Water voor Nu en Later’ is opgestart met het idee om de betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen aan de klanten. Meer inzetten op waterbesparing is een belangrijk doel binnen dit project. Met deze gedachte in het hoofd,...

Lees meer