TRACER

21 februari 2020

Begin 2019 is Vitens samen met Deltares met een ambitieus project genaamd TRACER. Deze acroniem staat voor alternatieve indicator herkomst microbiële herkomst grondwater. Het doel van dit project is tweeledig namelijk:

  • Nagaan of met nieuwe moleculaire meetmethodes sneller en beter inzicht kan worden verkregen in de microbiële drinkwaterkwaliteit, en of bij verandering van drinkwaterkwaliteit daarmee een beeld beschikbaar kan worden gemaakt van de mogelijke verontreinigingsbron;
  • Onderzoek uitvoeren naar de microbiologische kwaliteit van grondwater bij een selectie van vier drinkwaterproductielocaties die mogelijke beïnvloed worden door infiltratie van oppervlaktewater.

Bovenstaande onderzoeksvragen moeten tevens bijdragen aan nieuwe inzichten met betrekking tot drinkwaterkwaliteit die worden verkregen met Next Generation Sequencing (NGS). Wageningen Universiteit is betrokken bij de uitwerking van de NGS data.

Voor vragen / meer informatie, mail Merijn Schriks: merijn.schriks@vitens.nl

Het TRACER projectteam (vlnr): Anneke Roosma (Vitens), Bas van der Zaan (Deltares), Marcelle van der Waals (Deltares),
Geo Bakker (Vitens), Merijn Schriks (Vitens), Adrie Atsma (Vitens).

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer