DOSSIER van start!

19 februari 2020

Begin 2019 is Vitens samen met Deltares en de Vrije Universiteit gestart met een ambitieus project genaamd DOSSIER. Deze acroniem staat voor Detectie van Opkomende Stoffen in Extracten van Ruwwater. Het belangrijkste doel van het project is om te komen tot een verbetering van de identificatie van onbekende antropogene stoffen in (bronnen van) drinkwater van Vitens.

Hiertoe worden twee belangrijke sporen uitgewerkt, namelijk 1) het toepassen van nieuwe concentreringstechnieken en 2) het toepassen van in vitro bioassays om op basis hiervan te komen tot verdere prioritering voor identificatie.

Met betrekking tot concentreringstechnieken zal er gekeken worden naar zogenoemde passive sampling. Hierbij worden absorptiemateriaal voor een langere periode in het ruwwater geplaatst. De gedachte hierachter is dat gedurende deze periode antropogene stoffen binden aan het materiaal. Het resultaat van deze experimenten zal vergeleken worden met groot-volume bemonstering.

Om een selectie te kunnen maken in fracties die antropogene stoffen bevatten, wordt gebruik gemaakt van in vitro bioassays zoals de high throughput Ames test en een bioluminescente bacterie test. Project DOSSIER loopt van 2019 t/m medio 2020.

Voor vragen / meer informatie, mail Merijn Schriks: merijn.schriks@vitens.nl

Het DOSSIER projectteam (vlnr): Tim Jonkers (VU), Merijn Schriks (Vitens), Timo Hamers (VU), Marja Lamoree (VU), Jasperien de Weert (Deltares), Bernard Bajema (Vitens),
Henry Beeltje (TNO)

Gerelateerde artikelen

Vitens in MilieuMagazine!

Vitens in MilieuMagazine!

Recent is de derde editie van dit jaar van het MilieuMagazine verschenen waar Vitens een bijdrage aan heeft mogen leveren. Het gaat om het artikel 'Drinkwaterbedrijven zoeken naar nieuwe bronnen'.  “Er is lange tijd niet geïnvesteerd in voldoende uitbreiding van de...

Lees meer
Nieuwe onderzoeksprojecten

Nieuwe onderzoeksprojecten

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Zuiveren Om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen – denk aan verdroging of nieuw ontdekte verontreinigingen – is onderzoek doen cruciaal voor het thema Zuiveren. Naast de lopende...

Lees meer