Bodemhack Achterhoek

13 februari 2020

Bodemhack Achterhoek

In drinkwatergebied ’t Klooster in de Achterhoek levert de bodem een dubbele prestatie; een productief gewas aan de bovenkant, en drinkwater aan de onderkant. Hoe zorgen we goed voor deze bodem?

De centrale vraag van deze data-gedreven hackathon, georganiseerd door FarmHackNL, is: Wat zijn bepalende factoren voor de bodemkwaliteit ten behoeve van grondwaterkwaliteit en landbouwproductie?

De drie initiatiefnemers Vitens, Provincie Gelderland en WUR stellen data beschikbaar waardoor unieke combinaties mogelijk worden. Er zijn data op het gebied van bodem, agrarisch gebruik, (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit.

We brengen een unieke groep experts samen die gezamenlijk zowel domein als data goed beheersen. Aan jullie de uitdaging dit eens tot de bodem uit te zoeken.

 

Resultaten BodemHack Achterhoek
Hoe zorg je dat je zowel drinkwater als landbouwgewassen kunt blijven produceren? Die vraag wilden we wel eens uitdiepen in samenwerking met de Provincie Gelderland en Wageningen Universiteit & Research. We kozen voor een niet-alledaagse aanpak: de BodemHack. Kort gezegd gooiden we de onderzoeksgegevens van een proefboerderij van de WUR, gegevens van de provincie en onze bodemdata over drinkwaterwinning Hengelo ‘t Klooster -die op een steenworp afstand van elkaar liggen- op een hoop. Zo ontstond een unieke combinatie van data over een specifiek geografisch gebied over bodem, agrarisch gebruik, (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit. FarmHackNL bracht een groep van data-scientists, boeren, bodemkundigen en hydrologen bijeen die twee dagen lang mochten graven in die berg data.

Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni was FarmHackNL met ruim 30 van deze ‘hackers’ te gast bij proefboerderij De Marke in de Achterhoek. Vier teams gingen los op de data. Na de lunch was er nog even tijd of te zien waar al die data nu over gaat: de bodem. Na een beetje graven in dit gebied, kom je al snel uit bij het zand. Daardoor stromen nutriënten, gemakkelijker dan in andere gebieden, uit naar het grondwater.

Voorafgaand aan de hackathon zijn 4 challenges opgesteld welke werden toegelicht aan het begin van de hackathon. Na de presentaties kon iedereen kiezen voor een van de challenges. Zo ontstonden er interdisciplinaire teams. Deze teams gingen gezamenlijk aan de slag met elk een andere challenge, bijvoorbeeld over de prestatie van percelen in droge of natte periodes. Het is verbazingwekkend hoeveel in korte tijd mogelijk is, wanneer veel deskundigheid bij elkaar komt.

Zelfs ’s avonds na het eten werd er nog hard doorgewerkt om tot een presentabel resultaat te komen voor de jury. Aan het einde van de hackathon werd er door elk team een pitch gegeven. Daarna was het aan de jury om het beste team uit te roepen.

De jury bestaande uit de initiatiefnemers van WUR, Vitens en Provincie Gelderland waren unaniem: winnaar van deze BodemHack werd MaxiMy-N. Een fantastisch concept dat veel kansen biedt en een fijnmaziger en beter beheer mogelijk maakt op basis van de gewenste impact, in plaats van op generieke normen. De Achterhoek lijkt om allerlei redenen een ideaal pilotgebied voor MaxiMy-N. Zo is het gebied bijzonder rijk aan data, is er de winlocatie van Vitens en veerden betrokkenen in het gebied (De Marke, Vruchtbare Kringloop Achterhoek) meteen op bij het zien van het concept. Gefeliciteerd aan het MaxiMy-N team!

Meer informatie over de resultaten van de BodemHack is hier te vinden. De WUR, Provincie Gelderland en Vitens praten nu verder hoe ze de samenwerking op dit gebied kunnen versterken.

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer