Bodemhack Achterhoek

13 februari 2020

Bodemhack Achterhoek

In drinkwatergebied ’t Klooster in de Achterhoek levert de bodem een dubbele prestatie; een productief gewas aan de bovenkant, en drinkwater aan de onderkant. Hoe zorgen we goed voor deze bodem?

De centrale vraag van deze data-gedreven hackathon, georganiseerd door FarmHackNL, is: Wat zijn bepalende factoren voor de bodemkwaliteit ten behoeve van grondwaterkwaliteit en landbouwproductie?

De drie initiatiefnemers Vitens, Provincie Gelderland en WUR stellen data beschikbaar waardoor unieke combinaties mogelijk worden. Er zijn data op het gebied van bodem, agrarisch gebruik, (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit.

We brengen een unieke groep experts samen die gezamenlijk zowel domein als data goed beheersen. Aan jullie de uitdaging dit eens tot de bodem uit te zoeken.

Resultaten BodemHack Achterhoek
Hoe zorg je dat je zowel drinkwater als landbouwgewassen kunt blijven produceren? Die vraag wilden we wel eens uitdiepen in samenwerking met de Provincie Gelderland en Wageningen Universiteit & Research. We kozen voor een niet-alledaagse aanpak: de BodemHack. Kort gezegd gooiden we de onderzoeksgegevens van een proefboerderij van de WUR, gegevens van de provincie en onze bodemdata over drinkwaterwinning Hengelo ‘t Klooster -die op een steenworp afstand van elkaar liggen- op een hoop. Zo ontstond een unieke combinatie van data over een specifiek geografisch gebied over bodem, agrarisch gebruik, (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit. FarmHackNL bracht een groep van data-scientists, boeren, bodemkundigen en hydrologen bijeen die twee dagen lang mochten graven in die berg data.

Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni was FarmHackNL met ruim 30 van deze ‘hackers’ te gast bij proefboerderij De Marke in de Achterhoek. Vier teams gingen los op de data. Na de lunch was er nog even tijd of te zien waar al die data nu over gaat: de bodem. Na een beetje graven in dit gebied, kom je al snel uit bij het zand. Daardoor stromen nutriënten, gemakkelijker dan in andere gebieden, uit naar het grondwater.

Voorafgaand aan de hackathon zijn 4 challenges opgesteld welke werden toegelicht aan het begin van de hackathon. Na de presentaties kon iedereen kiezen voor een van de challenges. Zo ontstonden er interdisciplinaire teams. Deze teams gingen gezamenlijk aan de slag met elk een andere challenge, bijvoorbeeld over de prestatie van percelen in droge of natte periodes. Het is verbazingwekkend hoeveel in korte tijd mogelijk is, wanneer veel deskundigheid bij elkaar komt.

Zelfs ’s avonds na het eten werd er nog hard doorgewerkt om tot een presentabel resultaat te komen voor de jury. Aan het einde van de hackathon werd er door elk team een pitch gegeven. Daarna was het aan de jury om het beste team uit te roepen.

De jury bestaande uit de initiatiefnemers van WUR, Vitens en Provincie Gelderland waren unaniem: winnaar van deze BodemHack werd MaxiMy-N. Een fantastisch concept dat veel kansen biedt en een fijnmaziger en beter beheer mogelijk maakt op basis van de gewenste impact, in plaats van op generieke normen. De Achterhoek lijkt om allerlei redenen een ideaal pilotgebied voor MaxiMy-N. Zo is het gebied bijzonder rijk aan data, is er de winlocatie van Vitens en veerden betrokkenen in het gebied (De Marke, Vruchtbare Kringloop Achterhoek) meteen op bij het zien van het concept. Gefeliciteerd aan het MaxiMy-N team!

Meer informatie over de resultaten van de BodemHack is hier te vinden. De WUR, Provincie Gelderland en Vitens praten nu verder hoe ze de samenwerking op dit gebied kunnen versterken.

Gerelateerde artikelen

Vitens in MilieuMagazine!

Vitens in MilieuMagazine!

Recent is de derde editie van dit jaar van het MilieuMagazine verschenen waar Vitens een bijdrage aan heeft mogen leveren. Het gaat om het artikel 'Drinkwaterbedrijven zoeken naar nieuwe bronnen'.  “Er is lange tijd niet geïnvesteerd in voldoende uitbreiding van de...

Lees meer
Nieuwe onderzoeksprojecten

Nieuwe onderzoeksprojecten

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Zuiveren Om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen – denk aan verdroging of nieuw ontdekte verontreinigingen – is onderzoek doen cruciaal voor het thema Zuiveren. Naast de lopende...

Lees meer