Methaanverwijdering met membraanontgassing en energieproductie

Achtergrond van project
In een groot aantal van onze natuurlijke bronnen komt methaangas voor. Het uitblazen van dit methaangas is een proces dat niet alleen energie- en onderhoudsintensief is, maar ook een forse bijdrage aan onze CO2-footprint levert. Daarom doet Vitens actief onderzoek naar het afvangen en nuttig inzetten van dit methaangas. Op onze grootste productielocatie, Spannenburg, verwijderen we bijvoorbeeld al methaan met behulp van vacuümontgassers en gebruiken we het geproduceerde gas om elektriciteit mee op te wekken. Genoeg voor ruim 40% van de energiebehoefte van die locatie! Een potentiële verbeterslag op het gebied van efficiëntie en ruimtegebruik is het toepassen van membraanontgassing.

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk methaangas uit ons grondwater verwijderen, en daarbij een zo rijk mogelijk gasmengsel creëren? En hoe kunnen we dit gas vervolgens effectief omzetten in energie? Hoe schaalbaar is dit concept, is het ook nog toepasbaar bij lage methaanconcentraties en kleine productiebedrijven?

Projectdoelen

 • Behalen van een hoog methaan verwijderingsrendement en een nuttig inzetbaar gasmengsel
 • Ontwikkelen van een methode om volledig anaeroob methaan uit grondwater te verwijderen
 • Verkennen van innovatieve toepassingen om het gasmengsel zo efficiënt om te zetten in energie
 • Opzetten van een businesscase om onze bestaande intensieve beluchtingsprocessen te vervangen door membraanontgassingsinstallaties.

  Projectaanpak
  In de 1e helft van 2018 wordt gestart aan de ontwerp en bouw van een proefinstallatie membraanontgassing, in de 2e helft van 2018 zullen de eerste experimenten uitgevoerd worden. Eerst op permeaat van een bestaande RO-installatie, vervolgens rechtstreeks op anaeroob methaangas houdend grondwater.

  Samenwerking met externe partners
  Wij zijn op zoek naar externe partners, zoals bedrijven en universiteiten, die samen met ons willen nadenken over het nuttig toepassen van de door ons gegenereerde gasstromen. Bijvoorbeeld energieopwekking met een gasgenerator, microturbine of brandstofcel, opwaarderen tot aardgas, verwarming, etc.

  Contact opnemen?

  Thema-ambassadeur Abel Heinsbroek is bereikbaar via Abel.Heinsbroek@vitens.nl