Meten van circulariteit

Achtergrond van project
Circulaire economie is met toenemende mate van belang voor de bedrijfsprocessen, interne sturing, efficiency en transparantie van Vitens.
Vitens is voornemens te kunnen aantonen wat de voortgang is op het gebied van circulariteit is het wenselijk om een KPI te hebben op het gebied van circulaire economie.

Onderzoeksvraag
Hoe meten we accuraat de mate van circulariteit binnen de organisatie? en hoe kunnen we dit goed organiseren en sturen op de verkregen informatie?

Projectdoelen

  • Inzichtelijk maken wat de voortgang is op basis van de gestelde doelen
  • Doelmatige, doelgerichte en extern vergelijkbare monitoring opzetten van de mate van circulariteit
  • Operationele implementatie van monitoring en organisatorische sturing
  • Doelgerichte en waardevolle circulaire toepassing van grondstoffenstromen in de organisatie

Projectaanpak
Het verzamelen van data en analyseren van bestaande data en bijbehorende parameters en het uitvoeren van documentatie en dossiervorming voor een extern verifieerbare KPI op het gebied van circulariteit.

Samenwerking met externe partners

Wij worden graag benadert door externe partners met vergelijkbare KPI’s of die de benodigde expertise hebben op het gebied van circularisatie.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Dirk de Kramer is bereikbaar via Dirk.deKramer@vitens.nl