In 2017 hebben we, samen met Circle Economy, een circulaire analyse of ‘Circle Scan’ gedaan op de bestaande grondstoffenstromen die de organisatie in en uit stromen. Dit rapport bevat gegevens (gedetailleerd en geconsolideerd) en visualisaties van de huidige stromen waarmee Vitens te maken heeft. Hiermee identificeren we verbetermogelijkheden ten aanzien van de circulaire economie. De transitie naar een circulaire economie is belangrijk voor de strategische koers van Vitens, omdat we materialen en grondstoffen slimmer kunnen benutten. Maar ook omdat het ons helpt om onze grondwaterbronnen te beschermen.  

Drinkwaterbedrijf Vitens is op verschillende manieren circulair. We zijn erin geslaagd álle reststoffen uit de waterzuivering opnieuw in te kunnen zetten en in sommige gevallen op te waarderen. Van alle afvalstoffen wordt inmiddels al 59 procent hergebruikt. En Vitens heeft criteria voor de circulaire economie opgenomen in haar aanbestedingen, bijvoorbeeld als het gaat om de inkoop van leidingmateriaal.

Circulair ondernemen helpt Vitens ook haar grondwaterbronnen te beschermen. Vitens zet zich in voor bescherming van natuurlijke waterkringlopen en voor de verduurzaming van de landbouw via nutrienten-kringlopen. De transitie naar een circulaire economie is een systeemverandering en vereist inzicht in natuurlijke water- en bodemkringlopen. Reststromen uit de waterzuivering worden ingezet om de landbouw te ondersteunen in bodemkwaliteit, vruchtbaarheid en weerbaarheid. Een win-win voor alle partijen.

Bekijk HIER de Vitens Circle Scan