Innovaties op het gebied van grondwaterbescherming

6 maart 2018

Achtergrond van project
Er zijn veel verschillende invloeden op grondwaterkwaliteit en kwantiteit. De directe bescherming tegen deze invloeden is op dit moment beperkt tot een fysieke afscherming. Indirecte bescherming tegen deze invloeden is met behulp van sociale innovaties (omgevingsmanagement) en technologische innovaties (data science aanpak en meetnet). Vitens is voornemens te innoveren op haar grondwaterbeschermingsaanpak met als doel een betere langere termijn beheersing van risico’s en veerkracht te bereiken.

Onderzoeksvraag
Welke innovaties zijn mogelijk om onze grondwaterbescherming op de lange termijn te kunnen garanderen?

Projectdoelen

  • Toets van LTV risico’s op de grondwaterwinningen (Lange Termijn Visie 2040);
  • Overzicht van bestaande innovaties (sociaal, technisch, financieel/economisch, fysiek etc.) bij Vitens en andere drinkwaterbedrijven (ook internationaal);
  • Afwegingskader van mogelijke innovaties die onze grondwaterbronnen kunnen beschermen.

Projectaanpak
Een uitgewerkte onderbouwing van risico gebieden maken. (risico’s in kaart gebracht) Daarna het in kaart brengen van bestaande en mogelijke innovaties voor grondwaterbescherming. Tot slot het maken van een overzicht van innovaties die de omgeving in beweging kan krijgen om grondwaterbronnen te beschermen. Dit kan gericht zijn op fysieke of technische maatregelen, maar ook op sociale of economische innovaties.

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benadert door externe partners, bijvoorbeeld waterschappen, onderzoeksbureaus, erfbetreders en adviseurs.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Dirk de Kramer is bereikbaar via Dirk.deKramer@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer