Innovaties voor circulair portfoliomanagement

3 maart 2018

Achtergrond van project
Vitens heeft in de afgelopen jaren mogelijkheden verkend om haar sociale, ecologische en economische impact te concretiseren en monitoren. Naast financiële waarden worden projecten en assets ook bekeken op sociale, ecologische en economische waarden. Dit is nuttig geweest om in kaart te brengen hoe de waarde van ingekochte materiaalstromen in verschillende fasen van hun levensduur kunnen worden behouden, verlengd of gevaloriseerd. Om dit proces te versnellen is Vitens voornemens om te kijken naar een integraal afwegingskader waarbij de waarde van bijvoorbeeld onze natuurlijke assets beter kunnen worden meegenomen in onze planvorming en accounting.

Onderzoeksvraag
Hoe kan sociale, ecologische en economische impactwaardering van assets bijdragen aan een integraal afwegingskader? Hoe kunnen de (non-financiële) waarden van onze natuurlijke assets optimaal meewegen in bijvoorbeeld onze planvorming of ontwerpstandaarden? Wat is de beste manier om non-financiële waarde-creatie te integreren in operationele besluitvorming?

Projectdoelen

  • Verkenning van impactwaardering methodieken als deel van een integraal afwegingskader
  • Toetsen -met behulp van enkele concrete parameters- van impactwaardering als deel van planvorming, ontwerpstandaarden of projectberekeningen

Projectaanpak
Toetsen van reeds uitgevoerde impactwaardering en/of berekeningen. Evaluatie of deze waarderingen of berekeningen kunnen worden gebruikt om projecten beter voor te bereiden, om de waarde van grondstoffen, materialen of andere assets beter inzichtelijk te houden en in waarde te behouden.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Drik de Kramer is bereikbaar via Dirk.deKramer@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Denitrificatie en hardheid grondwater

Denitrificatie en hardheid grondwater

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Winnen Het nitraatgehalte in de bodem en het grondwater is op een aantal locaties boven de norm. Ook is de hardheid van het water toegenomen waardoor er extra zuiveringsstappen nodig zijn voor de...

Lees meer