Innovaties voor circulair portfoliomanagement

3 maart 2018

Achtergrond van project
Vitens heeft in de afgelopen jaren mogelijkheden verkend om haar sociale, ecologische en economische impact te concretiseren en monitoren. Naast financiële waarden worden projecten en assets ook bekeken op sociale, ecologische en economische waarden. Dit is nuttig geweest om in kaart te brengen hoe de waarde van ingekochte materiaalstromen in verschillende fasen van hun levensduur kunnen worden behouden, verlengd of gevaloriseerd. Om dit proces te versnellen is Vitens voornemens om te kijken naar een integraal afwegingskader waarbij de waarde van bijvoorbeeld onze natuurlijke assets beter kunnen worden meegenomen in onze planvorming en accounting.

Onderzoeksvraag
Hoe kan sociale, ecologische en economische impactwaardering van assets bijdragen aan een integraal afwegingskader? Hoe kunnen de (non-financiële) waarden van onze natuurlijke assets optimaal meewegen in bijvoorbeeld onze planvorming of ontwerpstandaarden? Wat is de beste manier om non-financiële waarde-creatie te integreren in operationele besluitvorming?

Projectdoelen

  • Verkenning van impactwaardering methodieken als deel van een integraal afwegingskader
  • Toetsen -met behulp van enkele concrete parameters- van impactwaardering als deel van planvorming, ontwerpstandaarden of projectberekeningen

Projectaanpak
Toetsen van reeds uitgevoerde impactwaardering en/of berekeningen. Evaluatie of deze waarderingen of berekeningen kunnen worden gebruikt om projecten beter voor te bereiden, om de waarde van grondstoffen, materialen of andere assets beter inzichtelijk te houden en in waarde te behouden.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Drik de Kramer is bereikbaar via Dirk.deKramer@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer