Innovaties voor een circulaire infrastructuur

2 maart 2018

Achtergrond van project
Dit project richt zich met name op de herbruikbaarheid van leidingmaterialen. Binnen de mogelijkheden van circulaire toepassingen in de ondergrondse infrastructuur is al begonnen met de uitrol van een grondstoffenpaspoort en circulaire criteria bij aanbestedingen. Met de innovatieve oplossingen die zich presenteren of ontstaan (soms ook in de vernieuwde relaties met leveranciers) is Vitens voornemens om na een gedegen evaluatie te kijken naar vervolgprojecten. Zo willen we kijken naar de technische haalbaarheid van gestuurd inzamelen van PC en PVE leidingen voor hergebruik, verduurzaming van AC sanering en alternatieven voor stort.

Onderzoeksvraag
Welke innovaties kunnen worden toegepast om leidingmateriaal te saneren volgens circulaire principes? Bij iedere innovatie moet ook weergegeven worden wat de voorwaarden zijn en wat de betekenis van deze innovatie is voor Vitens en stakeholders.

Projectdoelen

  • Verkenning van circulaire bedrijfsmodellen en methoden. Beschrijving hiervan en toetsen toepasbaarheid op basis van vooraf gedefinieerde criteria
  • Doelmatige, doelgerichte en extern vergelijkbare randvoorwaarden definiëren voor hergebruik van leidingmateriaal
  • Overzicht van mogelijke partners waarmee Vitens haar doelen kan bereiken
  • Doelgerichte en waardevolle circulaire toepassing van leidingmateriaal

Projectaanpak
Het uitvoeren van een brede verkenning van circulaire toepassingen, sociale innovaties en technologische mogelijkheden bij hergebruik van ondergrondse infrastructuur en het definiëren van randvoorwaarden en afwegingskader waarbij de mogelijkheden mee kunnen worden getoetst

Samenwerking met externe partners
Samenwerking met leveranciers of afnemers. Ook kunnen bestaande of nieuwe relaties met grondstoffenmakelaars hier van belang zijn.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Dirk de Kramer is bereikbaar via Dirk.deKramer@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer