Innovaties voor een circulaire infrastructuur

2 maart 2018

Achtergrond van project
Dit project richt zich met name op de herbruikbaarheid van leidingmaterialen. Binnen de mogelijkheden van circulaire toepassingen in de ondergrondse infrastructuur is al begonnen met de uitrol van een grondstoffenpaspoort en circulaire criteria bij aanbestedingen. Met de innovatieve oplossingen die zich presenteren of ontstaan (soms ook in de vernieuwde relaties met leveranciers) is Vitens voornemens om na een gedegen evaluatie te kijken naar vervolgprojecten. Zo willen we kijken naar de technische haalbaarheid van gestuurd inzamelen van PC en PVE leidingen voor hergebruik, verduurzaming van AC sanering en alternatieven voor stort.

Onderzoeksvraag
Welke innovaties kunnen worden toegepast om leidingmateriaal te saneren volgens circulaire principes? Bij iedere innovatie moet ook weergegeven worden wat de voorwaarden zijn en wat de betekenis van deze innovatie is voor Vitens en stakeholders.

Projectdoelen

  • Verkenning van circulaire bedrijfsmodellen en methoden. Beschrijving hiervan en toetsen toepasbaarheid op basis van vooraf gedefinieerde criteria
  • Doelmatige, doelgerichte en extern vergelijkbare randvoorwaarden definiëren voor hergebruik van leidingmateriaal
  • Overzicht van mogelijke partners waarmee Vitens haar doelen kan bereiken
  • Doelgerichte en waardevolle circulaire toepassing van leidingmateriaal

Projectaanpak
Het uitvoeren van een brede verkenning van circulaire toepassingen, sociale innovaties en technologische mogelijkheden bij hergebruik van ondergrondse infrastructuur en het definiëren van randvoorwaarden en afwegingskader waarbij de mogelijkheden mee kunnen worden getoetst

Samenwerking met externe partners
Samenwerking met leveranciers of afnemers. Ook kunnen bestaande of nieuwe relaties met grondstoffenmakelaars hier van belang zijn.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Dirk de Kramer is bereikbaar via Dirk.deKramer@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer