Meten van circulariteit

1 maart 2018

Achtergrond van project
Circulaire economie is met toenemende mate van belang voor de bedrijfsprocessen, interne sturing, efficiency en transparantie van Vitens.
Vitens is voornemens te kunnen aantonen wat de voortgang is op het gebied van circulariteit is het wenselijk om een KPI te hebben op het gebied van circulaire economie.

Onderzoeksvraag
Hoe meten we accuraat de mate van circulariteit binnen de organisatie? en hoe kunnen we dit goed organiseren en sturen op de verkregen informatie?

Projectdoelen

  • Inzichtelijk maken wat de voortgang is op basis van de gestelde doelen
  • Doelmatige, doelgerichte en extern vergelijkbare monitoring opzetten van de mate van circulariteit
  • Operationele implementatie van monitoring en organisatorische sturing
  • Doelgerichte en waardevolle circulaire toepassing van grondstoffenstromen in de organisatie

Projectaanpak
Het verzamelen van data en analyseren van bestaande data en bijbehorende parameters en het uitvoeren van documentatie en dossiervorming voor een extern verifieerbare KPI op het gebied van circulariteit.

Samenwerking met externe partners

Wij worden graag benadert door externe partners met vergelijkbare KPI’s of die de benodigde expertise hebben op het gebied van circularisatie.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Dirk de Kramer is bereikbaar via Dirk.deKramer@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer