Hoe ziet een veerkrachtige operatie eruit?

Achtergrond van project
Om als organisatie veerkrachtig te werken zijn de volgende zaken van belang:
1. Is er voldoende veerkracht (in de organisatie en in de infrastructuur) om bij incidenten een betrouwbare drinkwatervoorziening te garanderen? Welke respons strategieën zijn er?
2. Hoe groot is de speelruimte (veerkracht) per onderdeel (proces stap) in de drinkwaterinfrastructuur om betrouwbaar drinkwater te leveren? En hoe werken de verschillende processtappen samen? Wat zijn de kritieke processtappen?
3. Veerkracht ontstaat ook als we zo vroeg mogelijk worden geïnformeerd over afwijkingen: Hoe kunnen we afwijkingen, storingen etc. zo goed en vroeg mogelijk voorspellen?

De prioriteit in 2018 ligt op vraag 3. Hiervoor is een opdracht verleend aan
de Wageningen University & Research.

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen we (disruptieve) systeemveranderingen zo goed en vroeg mogelijk voorspellen? Is het mogelijk om hiervoor een dashboard te ontwikkelen?

Projectdoel
Een signalering methode (dashboard) ontwikkelen (tipping points?, reële opties?) om de kritische systeem grenzen en indien mogelijk ook de consequenties van de ontwikkelingen voor de drinkwaterinfrastructuur op systeemniveau in beeld te brengen.

Samenwerking met externe partners
Dit project wordt door de WUR uitgevoerd.

Projectresultaat
Klik hieronder voor de eerste resultaten

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

Slimm Model Based Control 

Achtergrond van project
Ontharding met pelletreactoren is een van de meest dynamische processen in de Vitens drinkwaterzuivering. Voor een stabiele werking van het onthardingsproces is een optimale sturing van de loogdosering en het pelletbed beheer cruciaal.

Onderzoeksvraag
Is model based control toepasbaar op Vitens pellet reactoren? Wat zijn de mogelijkheden van model based control in combinatie met reeds ontwikkelde soft sensoren en wat zijn de voordelen? Wat zijn de gevolgen voor de PA (PALLAS, VIPAS) bij de toepassing van model based control en waar moet deze aan voldoen?

Projectdoelen

 • Ontwerp en bouw van een volautomatische mobiele pellet reactor pilot (inclusief PA-besturing vlgs. Vitens standaard);
 • Stabiele bedrijfsvoering en stabiele geproduceerde waterkwaliteit van de pilot door optimale sturing bij toepassing model based control;
 • Verminderd verbruik van chemicaliën (loog dosering en CO2 dosering);
 • Vaststellen effect bypass en recirculatie;
 • Kennisontwikkeling en ervaring mbt toepassing model based control;
 • Eisen en randvoorwaarden PA-aanpassingen bij toepassing model based control;
 • Business case toepassing model based control opstellen.

Projectaanpak
De 1e helft van 2018 zal het ontwerp van de pilot (incl. PA) plaatsvinden. Tevens zal in dit stadium een onderzoeksplan worden opgesteld voor de uit te voeren experimenten en eventuele nog te ontwikkelen soft sensoren. Aanbesteding en bouw van de installatie en oplevering vindt plaats in de 2e helft 2018 onder leiding van O&A.

Welk bedrijf wil participeren in het ontwerp en de bouw van deze pilot? Wij horen graag van je!

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Abel Heinsbroek is bereikbaar via Abel.Heinsbroek@vitens.nl

Disruptieve bedreigingen voor onze drinkwatervoorzieningen

Achtergrond van project
De maatschappij, technische mogelijkheden en klantbehoeften veranderen snel. Ook onze fysische omgeving verandert (bijv. klimaatverandering). Het is van belang om alle mogelijke disruptieve ontwikkelingen die de toekomstige drinkwatervoorziening significant beïnvloeden goed in kaart te hebben. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

1. Wat zijn de te verwachten veranderingen in gedrag van huishoudelijke en zakelijke klanten en wat betekent dit voor de watervraag en de impact op de infrastructuur (uur, dag en jaarbasis)? 

2. Wat zijn de te verwachten veranderingen in het aanbod van onze voorkeurbron (grondwater) en mogelijke alternatieve bronnen? (Het gaat hierbij niet alleen om veranderingen in de fysische omgeving, maar ook om institutionele, sociale en technologische veranderingen. 

3. Wat zijn mogelijke sociale- en institutionele veranderingen voor de drinkwatervoorziening (wet- en regelgeving, ander tariefbeleid)? 

4.  Wat zijn mogelijke technologische veranderingen die de drinkwatervoorziening significant kunnen beïnvloeding. 

Onderzoeksvraag & projectdoel
Welke ontwikkelingen zijn er die een disruptief effect op de drinkwatervoorziening kunnen hebben? Het doel van dit project is om in de breedste zin inzicht te krijgen in toekomstige bedreigingen.

Projectaanpak
Door een interne projectgroep worden disruptieve ontwikkelingen in beeld gebracht. Dit wordt jaarlijks gepresenteerd in een interne workshop voor management en deskundigen.

Samenwerking met externe partners
Er wordt nauw samengewerkt met het samenwerkingsplatform: Dutch water sector intelligence (DWSI) en een samenwerkingsverband van infrastructuurbedrijven.

Door externe partijen kunnen altijd voorstellen worden ingediend om onze kennis op dit vlak te verbreden.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

Horizon 2020 BINGO

Achtergrond van project
Het Horizon 2020 project BINGO: Bringing INnovation to onGOing water management – a better future under climate change (2015-2019) heeft als doel om praktische informatie en instrumenten te ontwikkelen voor organisaties onderhevig aan de effecten van klimaatverandering. Met deze tools krijgen eindgebruikers, water managers, beleidsmakers en besluitvormers meer inzicht in klimaatprognoses inclusief droogte en overstromingen.

Een van de 6 onderzoek locaties is de Veluwe (1250 km²). Het onderzoek is gericht op de huidige en toekomstige waterschaarste op het gebied van drinkwater (80-100 Mm3/jaar) en industrie water (25-30 Mm3/jaar) welke in competitie is met water wat gebruikt wordt voor landbouw en natuur. 

Onderzoeksvragen
Wat zijn de effecten van klimaatverandering op de toekomstige grondwaterstanden op de Veluwe?

 • Welke mate van grondwaterverdamping is te verwachten op de Veluwe?
 • Wat zijn adaptatiestrategieën voor organisaties op basis van de opgedane kennis?

Projectdoelen
Verbeterde hydrologische modellen, waardoor er meer inzicht is in: 

 • droogteperiodes
 • waterschaarste
 • grondwaterverdamping
 • watergebruik van natuur en landbouw

Een ander projectdoel is het beter inzicht krijgen in de effecten van klimaatverandering op de Veluwe. Ook is ontwikkeling van praktische informatie en instrumenten voor meer inzicht in het klimaatproces inclusief droogte en overstromingen een belangrijk projectdoel. 

Projectaanpak
De verschillende werkpakketten kunnen hier gevonden worden (English). 

Samenwerking met externe partners
In dit project werken wij samen met de provincie Gelderland en KWR.