Wat bepaalt de levensduur van een leiding

27 februari 2018

Achtergrond van project
De werkelijke levensduur van een leiding wordt niet alleen bepaald door de technische levensduur maar ook door andere vormen van levensduur zoals functionele, maatschappelijke of financiële levensduur.

We hebben onvoldoende scherp welke vormen van levensduur bepalend zijn voor de ondergrondse assets, en met name de factoren die ten grondslag liggen aan deze vormen van levensduur.

Onderzoeksvraag
Wat bepaalt de levensduur van een leiding?

Projectdoelen
Doelen voor 2018-2019:

  • Inzicht in de levensduur van transport- en distributieleidingen onderverdeeld in de categorieën technische levensduur, functionele levensduur en maatschappelijke levensduur.
  • Prognose van toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor de levensduur van leidingen en vertaling hiervan naar een gewogen gemiddelde levensduur.

Projectaanpak
Om hier inzicht in te krijgen zal de volgende aanpak worden gevolgd:

  1. Analyse van in het verleden vervangen en verwijderde leidingen. Dit zal worden uitgevoerd voor de drie assetgroepen transport-, distributie en aansluitleidingen.
  2. Onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de maatschappelijke of functionele levensduur van de leidingen. Dit zal worden uitgevoerd op basis van een trendanalyse vanuit het verleden maar ook door rekening te houden met de uitkomsten van het onderzoek naar toekomstige en mogelijk disruptieve ontwikkelingen.

Voor het jaar 2018 zal de aandacht uitgaan naar transport- en distributieleidingen. Aansluitleidingen volgen in 2019 of later.

Samenwerking met externe partners
Data-analyse zal in eerste instantie intern worden uitgevoerd. Mogelijk is externe ondersteuning nodig bij een verdergaande data-analyse en het onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen.

 

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer