Toekomstbestendig leidingnet

22 februari 2018

Achtergrond van project
Het leidingnet van de toekomst is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en inwendige inspecties, en wordt gemonitord met sensoren en systemen. Bij het ontwerpen van een ondergrondse infrastructuur moet rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen, zodat de leverings­continuïteit en de waterkwaliteit voor de lange termijn kan worden gewaarborgd en Vitens in staat wordt gesteld om bijvoorbeeld preventief onderhoud te plegen. Voor de ontwikkeling van een intelligent en toekomstgericht leidingnet is innovatie en onderzoek gedefinieerd.

Onderzoeksrichting
In dit onderzoek worden ontwerpprincipes voor het leidingnet ontwikkeld. Deze principes zorgen ervoor dat de veerkracht (resilience) van het systeem omhoog gaat waarbij er voldoende leveringszekerheid is, de flexibiliteit heeft om
onvoorziene veranderingen op te vangen in vraag en aanbod en dat het drinkwaterbedrijf in staat stelt snel te kunnen reageren op incidenten en verontreinigingen. De huidige inrichting van de waterwinning wordt als vaststaand genomen.

Projectdoelen

  • Een set van ontwerpprincipes gericht op het verhogen van de veerkracht van het leidingnet;
  • Ontwikkelen van een optimalisatie-model dat het ontwerp van streefstructuren voor transportnetten kan ondersteunen;
  • Een gevoeligheidsanalyse waarin de toekomstbestendigheid van de ontwerpprincipes wordt beproefd.

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benaderd door externe partners met domeinkennis van zowel de drinkwaterlevering als het ontwikkelen van modellen en die in nauwe samenwerking met Vitens het project willen uitvoeren.
Naast een partner voor het uitvoeren van deze opdracht zijn ook andere netbeheerders met eenzelfde vraagstelling welkom om te participeren in dit project.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer